Friday, 01 November 2019 12:22

Konsultativni sastanak sa ekspertom EU

Održan sastanak članova Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa ekspertom EU o opcijama uspostavljanja nezavisnog tijela za fiskalni nadzor

Članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet održali su konsultativni sastanak sa ekspertom Mojmirom Mrakom u kontekstu projekta koji finansira EU o uspostavljanju nezavisnog tijela za fiskalni nadzor u Crnoj Gori.

Tokom sastanka bilo je riječi o uporednim praksama i najboljim iskustivima za uspostavljanje fiskalnog savjeta u zemljama regiona a u kojima je već formirano nezavisno tijelo za finansijski nadzor. Takođe, govorilo se i o normativnom okviru koji bi uredio oblast poslovanja Fisklanog savjeta, kao i načinu na koji bi bile uređena prava, obaveze, odgovornosti, broj članova savjeta i njihov mandat, kao i način finansiranja i stepen nezavisnosti institiucije.

Sastanku su prisustvovali: Predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Predrag Sekulić i članovi Odbora, Boris Mugoša i Raško Konjević.