Sunday, 27 October 2019 20:07

Poslanik Vuković učestvovao na XV međunarodnoj konferenciji Evropskog centra za mir i razvoj

Tema: „UN Agenda 2030 – Transformacija svijeta“

Predsjednik Ustavnog odbora prof. dr Miodrag Vuković učestvovao je na „XV međunarodnoj konferenciji o pomirenju, toleranciji i ljudskoj bezbjednosti“ Evropskog centra za mir i razvoj (ECPD), održanoj u Beogradu, 25. oktobra 2019. godine.

Ovogodišnja ECPD konferencija bila je posvećena temi: „UN Agenda 2030 – Transformacija svijeta“.

Konferencija je otvorena uvodnim govorima Nj.E. prof. dr Federika Mejora, predsjednika savjeta ECPD, prof. dr Slavice Đukić Dejanović, ministarke u Vladi Republike Srbije, dr Oided Boučamaoi dobitnice Nobelove nagrade za mir 2015. godine, Nj.E. prof. dr Erharda Buseka ranijeg vice-kancelara Austrije, prof. dr Franciska Rohasa, Rektora Univerziteta za mir UN i akademika prof. dr Negoslava Ostojića, Izvršnog direktora ECPD.

Predsjednik Ustavnog odbora prof. dr Miodrag Vuković u sklopu Panela IV imao je izlaganje na temu: „Crna Gora kao ekološka država – namjere i projekti usmjereni ka sprovođenju ovog ustavnog opredjeljenja“.

Poslanik Vuković je podsjećajući učesnike skupa da je priroda oduvijek bila temeljna vrijednost i prepoznatljivost Crne Gore u globalnim okvirima, naglasio da je naša država u kontinuitetu snažno posvećena izgradnji ekološkog identiteta čije postojanje između ostalog zahtjeva da svaki građanin svojim ponašanjem i razumijevanjem ekoloških problema doprinese njihovom rješavanju.

Vuković je takođe naglasio da je Crna Gora prije 28 godina proglašenjem ekološke države trasirala put svog razvoja, te da se danas prilagođava onome što su savremeni postulati primjereni aktuelnosti momenta u kojem živimo.

U radu Konferencije učešće su uzeli istaknuti naučnici, akademici, profesori, eksperti i analitičari, političari, diplomate, predstavnici međunarodni organizacija i diplomatskih misija iz Evrope, SAD, Kanade, Japana, Kine, Indije i drugi.