ipu

Interparlamentarna unija je međunarodna organizacija parlamenata suverenih država. Osnovana je 1889. godine. Unija predstavlja centralnu tačku svjetskog parlamentarnog dijaloga i djeluje za mir i saradnju među ljudima, kao i za čvrsto uspostavljanje predstavničke demokratije. U tom cilju, ova međunarodna organizacija podstiče kontakte, koordinaciju i razmenu iskustava među parlamentima i parlamentarcima iz svih zemalja, razmatra pitanja od međunarodnog značaja i izražava svoje stavove o tim pitanjima kako bi se ostvarilo djelovanje parlamenata i parlamentaraca, doprinosi odbrani i promociji ljudskih prava – kao esencijalnom faktoru parlamentarne demokratije i razvoja, doprinosi boljem poznavanju rada predstavničkih institucija, kao i jačanju i razvoju njihovih sredstava djelovanja.

Interparlamentarna unija podržava napore i blisko sarađuje sa Ujedinjenim nacijama, čije ciljeve dijeli. Unija takođe sarađuje sa regionalnim interparlamentarnim organizacijama, kao i sa međunarodnim međuvladinim i nevladinim organizacijama koje su motivisane istim idealima. Unija se prevashodno finansira putem javnih fondova. Sjedište Unije je u Ženevi.

IPU trenutno broji 179 država članica. Skupština Crne Gore je postala punopravni član Interparlamentarne unije 2006. godine.

Skupština Interparlamentarne Unije, nekada poznata kao Interparlamentarna konferencija, osnovni je statutarni organ koji predstavlja stavove Interparlamentarne unije o političkim pitanjima. Skupština okuplja parlamentarce koji razmatraju međunarodne probleme i daju preporuke za djelovanje. Skupština se sastaje dva puta godišnje (u proljeće i jesen), a održava se svaki put u drugoj državi. Skupštini u radu pomažu tri stalna odbora: Odbor za mir i međunarodnu bezbjednost, Odbor za održivi razvoj, finansije i trgovinu i Odbor za demokraciju i ljudska prava.

Upravni savjet, koji se ranije zvao Interparlamentarni savjet, plenarno je tijelo za kreiranje politike Interparlamentarne unije. Savjet utvrđuje godišnji program i budžet Unije, odgovoran je za prijem i suspenziju članova i pridruženih članova, i utvrđuje listu skupštinskih posmatrača. Povremeno, Savjet razmatra suštinska pitanja i usvaja tematske rezolucije i političke izjave. Upravni savjet je sastavljen od tri predstavnika iz svake zemlje članice.

Izvršni odbor nadgleda administraciju Interparlamentarne unije i daje savjete Upravnom odboru.

Upravni savjet uspostavlja mandate i sastav odbora, radnih grupa i ad hoc tijela. Trenutno postoje sledeći organi: Stalni odbror za mir i međunarodnu bezbjednost, Stalni odbor za održivi razvoj, finansije i trgovinu, Stalni odbor za demokratiju i ljhudska prava, Odbor za ljudska prava poslanika, Odbor za pitanja Bliskog Istoka, Grupa moderatora za Kipar, Odbor za promociju međunarodnog humanitarnog prava, Savjetodavna grupa IPA odbora o pitanjima Ujedinjenih nacija, Savjetodavna grupa za HIV/AIDS i zdravlje porodilja novorođenčadi i djece, Koordinacioni odbor žena parlamentaraca, Partnerska grupa za rodna pitanja.

Geopolitičke grupe igraju važnu ulogu u funkcionisanju Interparlamentarne unije. Šest geopolitičkih grupa su: Afrička grupa, Arapska grupa, Azijsko-pacifička grupa, Evroazijska grupa, grupa Latinske Amerike i Kariba, grupa dvanaest plus.

U okviru Interparlamentarne unije djeluje i Asocijacija generalnih sekretara parlamenata zemalja članica UN (ASGP), savjetodavnog tijela Interparlamentarne unije, čiji se sastanci održavaju uporedo sa zasijedanjima Skupštine IPU.