Podržan Predlog zakona o javnim nabavkama 

Podržana četiri predloga zakona

Podržan Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Podržan Predlog zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2018. godinu i  razmotreno 5 amandmana

Podržana tri predloga zakona

Održano konsultativno saslušanje na temu: „Razmatranje položaja poslodavaca u svijetlu poreskih opteređenja po osnovu rada“

Friday, 01 November 2019 12:22

Konsultativni sastanak sa ekspertom EU

Održan sastanak članova Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sa ekspertom EU o opcijama uspostavljanja nezavisnog tijela za fiskalni nadzor

Podržana dva predloga zakona

Podržana četiri izvještaja

Page 5 of 23