Održano kontrolno saslušanje ministra finansija i direktora Poreske uprave

Nijesu podržana tri predloga zakona

The Committee submitted an amendment to the Proposal for the Law on Immovable Property Tax

Podržana dva predloga zakona

Proposal for the Law on Immovable Property Tax endorsed

2019 Work Plan of the Committee determined

Održano konsultativno saslušanje na temu: „Stanje u oblasti energetske efikasnosti i planirane aktivnosti u svijetlu predloženih izmjena i dopuna Zakona o efikasnom korišćenju energije“

Performance Report of the Committee adopted and a proposal for law supported

Page 8 of 23