Tuesday, 05 November 2019 16:00

Posjeta Komiteta za civilnu dimenziju bezbjednosti Republici Francuskoj

Predstavnik Stalne delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Luiđ Ljubo Škrelja uzeo učešće u ovoj posjeti

Posjeta Komiteta za civilnu dimenziju bezbjednosti Parizu realizovana je u okviru sastanaka u Senatu Republike Francuske, gdje se učesnicima, na početku susreta,  riječima dobrodošlice obratio Christian Cambon, predsjednik Odbora za vanjske poslove, odbranu i oružane snage, a potom se izlaganjem na temu „Bezbjednost u Francuskoj“ delegatima Parlamentarne skupštine NATO-a obratio Laurent Nunez, državni sekretar Minisatrstva unutrašnjih poslova.

Uslijedila je rasprava na temu „Bezbjednost u evropskom kontekstu“ kojom je moderirao Philippe Errera, Generalni direktor za politička i bezbjednosna pitanja Ministarstva vanjskih poslova, a potom je o „Izazovima u globalnoj bezbjednosnoj strukturi“ govorio Jean-Dominique Guliani, predsjednik Fondacije Robert Schuman, predstavivši bezbjednosni ambijent u Republici Francuskoj i šire, sa posebnim osvrtom na aktuelne izazove na globalnom planu.

Ovaj dio susreta praćen je vremenom opredjeljenim za sveobuhvatnu diskusiju sa delegatima Parlamentarne skupštine NATO-a.

Nastavak skupa obilježio je okrugli sto na temu: „Francuski treći put - potraga za ravnotežom i multikulturalizmom“ uz učešće govornika: Jacques Rupnika, direktora istraživanja i predstavnika Centra za studije i međunarodna istraživanja (CERI), ispred Nacionalne Fondacije političkih nauka, a potom se uz osvrt na „Afričku perspektivu“ učesnicima skupa obratio Christophe Bigot, raniji ambasador i direktor DGSE.

Uslijeda je diskusija u okviru okruglog stola na temu: „Sajber bezbjednost, digitalni suverenitet i vještačka intiligencija“ uz učešće: Arnaud Coustilliere, vice-admirala, generalnog direktora i ministarskog administratora podataka Generalnog direktorata za digitalne tehnologije i informacione i komunikacijske sisteme, i Guillaume Pouparda, Generalnog direktora Nacionalne Agencije za bezbjednost informacionih sistema (ANSSI). U ovom dijelu skupa, učesnici posjete Komiteta za civilnu dimenziju bezbjednosti poseban osvrt su učinili na pitanja sajber bezbjednosti na globalnom planu, uz zajedničku konstataciju da su, posmatrano iz dana u dan, sajber prijetnje na rastućoj skali, posebno imajući u vidu visok stepen povezanosti sfera ljudskog društva i intenzivnu razmjenu informacija i ostvarne komunikacije na ovom planu. Imajući u vidu konstantno bilježenje novih sajber događaja i prijetnji po bezbjednost, zajednički je ocijenjeno da je pitanju sajber bezbjednosti potrebno posvetiti značajnu pažnju, te pitanja odbrane od sajber napada i odvraćanja tretirati na visokom nivou važnosti.

Takođe, u ovom dijelu skupa, po predmetnoj temi, delegatima Parlamentarne skupštine NATO-a obratio se Jerome Lemaire, predstavnik Generalnog direktorata za naoružanje i lidera za pitanja digitalizacije i vještačke intiligencije.

U završnici prvog radnog dana posjete Komiteta za civilnu bezbjednost Parlamentarne skupštine NATO-a realizovan je Okrugli sto na temu: „Sajber bezbjednost, mediji i lažne vijesti“, koju je uvodnim izlaganjem otvorila Marie-Christine Saragosse, presjednica France Media Monde, a uslijedila je prezentacija novinara, stručnjaka za evropska pitanja Quentin Dickinsona.

U ovom dijelu skupa, poseban osvrt delegati su stavili na pitanja propagande i uticaja društvenih mreža i lažnih vijesti te štetnih posljedica koje ove pojave sa sobom nose. Takođe, osvrnuli su se i na načine za suzbijanje i preveniranje ovih pojava, a sve u cilju istinitog i punog informisanja građana i uspostavljanja adekvatnog bezbjednosnog okvira na globalnom planu.  

Drugi dan posjete Republici Francuskoj obilježila je posjeta Zatvoru „Fleury-Mérogis“.

Ovom prilikom, u okviru Okruglog stola na temu: „Sistemi implementirani u borbi protiv radikalizacije“, realizovana je diskusija učesnika skupa sa  predstavnicima Sekcije za radikalizacionu evaluaciju ove insistucije, osoblja, službenika i zatvorskog imama.

Tokom sastanka učesnicima su se obratili Sebastien Cauwel, šef osoblja Prefekta Esone, i Ismael Righi, šef Interregionalne misije za borbu protiv nasilnog radikalizma.

Posjeta je imala za cilj uspostavljanje parlamentarnog dijaloga o vanjskim i odbrambenim prioritetima Francuske i politikama borbe protiv terorizma i deradikalizacije, francuskom pristupu hibridnim prijetnjama i oživljavanju liberalnog demokratskog globalnog poretka, kao i o pitanjima migracija i izbjeglica i zaštite ljudskih prava u Evropi.

U kontekstu iznijetog, posjeta je obezbjedila, neposredno i kroz interaktivnu diskusiju, relevantne informacije po iznijetim pitanjima, forum za razmjenu mišljenja iz domena političkog razvoja zemlje domaćina, ekonomskih prilika na ovom području, bezbjednosnih izazova i drugih tema od značaja.

Tokom skupa realizovane su diskusije iz domena političkog života zemlje domaćina, ekonomskih prilika na ovom području, bezbjednosnih izazova i drugih tema od značaja, kao i sastanci delegata Parlamentarne skupštine NATO-a sa predstavnicima Savjeta Evrope i predstavnicima lokalnih vlasti i ekspertima.