Sunday, 16 February 2020 18:34

Delegacija Skupštine Crne Gore na zajedničkom sastanku komiteta PS NATO-a

Brisel, 17 - 19. februar 2020. godine

Stalna Delegacija Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO-a u sastavu prof. dr Miodrag Vuković i Genci Nimanbegu, učestvovaće u radu zajedničkog sastanka komiteta za odbranu i bezbjednost, ekonomiju i bezbjednost, kao i Političkog komiteta, kojem će prisustvovati i službenici Komiteta za civilnu dimenziju bezbjednosti i Komiteta za nauku i tehnologiju Parlamentarne skupštine NATO-a. Sastanak se održava u periodu 17. do 19. februara 2020. godine u Briselu.

Zajednički sastanak komiteta Parlamentarne skupštine NATO-a rezervisan je za delegacije država članica Sjevernoatlantskog saveza i predstavlja priliku za učesnike, da u kontekstu stručne podrške i razmjene znanja, razviju dijalog sa predavačima iz NATO-a i drugih organizacija sa sjedištem u Belgiji, po aktuelnim temama iz oblasti bezbjednosti i odbrane.

Za ovu priliku, planirani su sastanci delegata Parlamentarne skupštine u sjedištu NATO-a, kao i specijalni interaktivni događaj na temu: „Odvraćanje sajber napada“ organizovan u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Republike Estonije.