Međunarodna aktivnost Skupštine Crne Gore ogleda se posebno u razvijenim oblicima aktivne bilateralne saradnje koju parlament ostvaruje neposredno i kroz djelovanje grupa prijateljstva.

U okviru neposredne bilateralne saradnje, a u cilju ostvarivanja interesa i prioriteta u konkretnim odnosima, organizuju se parlamentarne posjete na svim nivoima u Skupštini, razgovori sa stranim delegacijama i parlamentarcima, kao i organizovanje bilateralnih posjeta poslanika i delegacija Skupštine Crne Gore. 

Grupe prijateljstva predstavljaju oblik saradnje Skupštine Crne Gore sa parlamentima drugih država, koji ima za cilj ostvarivanje, produbljivanje i jačanje bilateralnih odnosa predstavničkih tijela, kao i cjelokupne saradnje Crne Gore sa tim državama. Parlamentarne grupe prijateljstva formiraju se na osnovu uzajamno izraženih interesa strana za ostvarivanje saradnje, a doprinose poboljšanju i umrežavanju kontakata poslanika sa predstavnicima iz drugih zemalja, ostvarivanju interesa i prioriteta u ukupnim bilateralnim odnosima i predstavljaju dodatni mehanizam u uspostavljanju produktivnije saradnje parlamentaraca. Kao jedinstvena forma bilateralne parlamentarne saradnje aktivnosti u okviru grupa prijateljstva potvrda su kvalitetnih odnosa između država i predstavljaju sve značajniji nastavak zvanične diplomatije.

Grupu prijateljstva Skupštine Crne Gore sa određenom zemljom čini broj poslanica i poslanika, a za posebnu međuparlamentarnu grupu prijateljstva opredjeljuju se na temelju poznavanja konkretne zemlje, regije i jezika. Sastav međuparlamentarnih grupa prijateljstva odražava višestranačku strukturu Skupštine Crne Gore, a članove imenuje Odbor za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore. Shodno članu 42 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Odbor za međunarodne odnose i iseljenike sarađuje i razmjenjuje iskustva sa odgovarajućim radnim tijelima u drugim parlamentima osnivanjem grupa prijateljstva. Tokom 26. saziva Skupština Crne Gore konstituisala je 42 grupe prijateljstva za saradnju sa parlamentima drugih zemalja, a postoje inicijative za formiranjem novih.  

U cilju ostvarivanja interesa i prioriteta u ukupnim bilateralnim odnosima, kroz djelovanje grupa prijateljstva Skupština Crne Gore ostvaruje značajnu međuparlamentarnu saradnju. Obrazovane u cilju uspostavljanja i održavanja međunarodnih odnosa sa pojedinim državama, grupe prijateljstva daju poseban doprinos interparlamentarnoj saradnji. One se uglavnom osnivaju sa namjerom da razviju bliske odnose i saradnju između zemalja i parlamenata, razmijene mišljenja tokom zvaničnih posjeta na osnovu reciprociteta za saradnju, te doprinesu promociji zemlje uz razvoj prijateljstva između država.

Posvećenost parlamentarnoj diplomatiji, kao najefikasnijem i najboljem načinu ostvarivanja i učvršćivanja veza sa zemljama regiona, Evrope i svijeta, dodatno se osnažuje formiranjem grupa prijateljstva. Aktivnosti u okviru ove vrste međunarodne saradnje dugoročno doprinose pozicioniranju našeg parlamenta. Vjerujući da parlamentarna saradnja i parlamentarna diplomatija predstavljaju važne segmente djelovanja koji doprinose ubrzavanju procesa evropskih i evroatlantskih integracija, Skupština Crne Gore podstiče intenziviranje parlamentarne saradnje sa zemljama sa kojima ima formirane grupe prijateljstva. Kontinuitet izgradnje dobrih odnosa i saradnje među državama ali i razvijanje i učvršćivanje istih, crnogorski parlament dodatno afirmiše otvorenošću za osnivanjem novih grupa prijateljstva. Značaj i potencijal za unapređenje razvoja međuparlamentarnih odnosa i saradnje, kao i saradnje na regionalnom i globalnom nivou u vidu grupa prijateljstva pruža poseban doprinos parlamentarnoj diplomatiji.