cpf2

Cetinjski parlamentarni forum predstavlja autohtonu regionalnu inicijativu parlamentarne saradnje zemalja Jugoistočne Evrope na putu evropskih integracija i važan je vid podsticanja i promovisanja parlamentarnog dijaloga između zemalja regiona.

Cetinjski parlamentarni forum osmislila je i pokrenula Skupština Republike Crne Gore, u saradnji sa Skupštinom državne zajednice Srbije i Crne Gore u februaru 2004. godine. Cetinjski parlamentarni forum (CPF) predstavlja inicijativu koja podstiče i promoviše parlamentarni dijalog između zemalja regiona. Preporuke Evropske unije sa Samita u Solunu definisale su najbolji put ka evroatlantskim integracijama kroz regionalnu saradnju zemalja Zapadnog Balkana. U cilju uspostavljanja parlamentarne saradnje između zemalja regiona, došlo se do ideje o osnivanju CPF-a, kao oblika najšire parlamentarne saradnje. Vlada Crne Gore, OEBS i Vlada Velike Britanije finansijski su podržali ovu inicijativu.Cilj CPF-a je unapređenje saradnje, prenos znanja i iskustava i jačanje veza radi kontinuiteta u pogledu produbljavanja parlamentarne saradnje i diplomatije u regionu, poboljšanja bilateralnih i multilateralnih veza, kao i zbližavanja predstavnika zakonodavnih institucija u državama koje dijele zajedničko istorijsko i kulturno nasljeđe, ali i evropsku perspektivu.Tokom postojanja CPF je privukao više od 500 parlamentaraca i parlamentarki iz zemalja regiona i partnerskih zemalja članica Evropske unije, koji su na Cetinju na otvoren i direktan način razgovarali o aktuelnim pitanjima u regionu iz oblasti spoljne politike, obrazovanja, kulture, ekonomije, bezbjednosti i drugih.

Prvi samit predsjednika i potpredsjednika parlamenata zemalja na putu evropskih integracija i zemalja regiona koje su članice EU održan je 9. februara 2004. godine. Bio je to inicijalni sastanak na kojem su predstavnici parlamenta Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Grčke, Hrvatske, Makedonije i Srbije podržali inicijativu za stvaranje regionalnog okvira za parlamentarnu saradnju. Na tom sastanku odlučeno je da bi u okviru CPF-a trebalo organizovati susrete različitih skupštinskih odbora, kako bi se kroz direktan kontakt razmjenjivala iskustva i koordinisali napori u okviru predviđenih aktivnosti i projekata, sa ciljem lakšeg rješavanja postojećih problema. Suštinski, ovaj projekat bio bi rukovođen od strane zemalja članica i regiona i razvijao bi se u skladu sa njihovim zahtjevima kao osnova za jačanje integracionih procesa u regionu. Cilj susreta je bio da se prvi put samostalno afirmišu principi i uslovi koji na najbolji način doprinose razvoju evropskih vrijednosti i implementaciji zajedničkih i evropskih standarda u sve oblasti života.

Drugi sastanak predsjednika i članova odbora za međunarodne odnose, koji je održan 13. i 14. septembra 2004. godine, obuhvatio je pitanja koja se odnose na uspostavljanje veće parlamentarne saradnje i parlamentarne diplomatije u regionu.

Treći sastanak predsjednika i članova odbora za odbranu i bezbjednost, koji je održan od 28. do 30. novembra 2004. godine, bio je usmjeren na pitanja bezbjednosti u regionu.

Četvrti sastanak predsjednika i članova odbora za ekonomiju održan je u okviru IV Cetinjskog parlamentarnog foruma od 27. februara do 1. marta 2005. godine. Ovaj sastanak je obuhvatio teme koje se odnose na regionalna ekonomska pitanja.

Peti sastanak predsjednika i članova odbora za obrazovanje, kulturu i ekologiju, održan od 17. do 19. aprila 2005. godine, u okviru V Cetinjskog parlamentarnog foruma, obuhvatio je teme koje proizlaze iz Solunske deklaracije i drugih završnih međunarodnih dokumenata koji se odnose na međususjedsku saradnju u pogledu kulture, obrazovanja i ekologije.

Samit predsjednika parlamenata organizovan je od 29. do 31. marta 2005. godine kao VI Cetinjski parlamentarni forum. Tema razgovora predśednika parlamenata bila su pitanja koja se odnose na perspektive ekonomskog razvoja u regionu.

Sedmi sastanak predsjednika i članova odbora za bezbjednost i odbranu, koji je održan u okviru VII Cetinjskog parlemntarnog foruma od 19. do 21. novembra 2007. godine obuhvatio je pitanja na temu »Partnerstvo za mir i perspektive članstva u NATO-u - faktor stabilnosti u regionu”.

Četvrta COSAP konferencija, koja je održana 27. marta 2009. godine na Cetinju, predstavljala je VIII Cetinjski parlamentarni forum (CPF).

IX Cetinjski parlamentarni forum i sastanak Parlamentarne dimenzije Centralnoevropske inicijative, pod nazivom “Uloga parlamenta u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala”, održan je od 25 - 27. aprila 2010. godine u Vladinom domu na Cetinju.

X Cetinjski parlamentarni forum pod nazivom “Žene, mir i bezbjednost”, posvećen primjeni Rezolucije 1325 SB UN, održan je 21. i 22. juna 2010. godine u Vladinom domu na Cetinju.

XI sastanak Cetinjskog parlamentarnog foruma pod nazivom “Uloga parlamenta u sistemu izvoza i uvoza naoružanja”, održan je u hotelu “Splendid” u Bečićima 8. novembra 2010. godine.

XII Cetinjski parlamentrani forum pod nazivom “Parlamentarni nadzor sektora odbrane i bezbjednosti”, u Vladinom domu na Cetinju održan je 12. maja 2011.godine.

XIII Cetinjski parlamentarni forum (CPF) o temi “Zaštita životne sredine i održivi razvoj”, održan je 3. februara 2012. godine, u Vladinom domu na Cetinju.

XIV Cetinjski parlamentarni forum posvećen temi “Zapadni Balkan na putu evroatlantskih integracija”,održan je 16. oktobra 2012. godine.

XV Cetinjski parlamentarni forum koji je organizovala Skupština Crne Gore u saradnji sa Centrom za bezbjednost, razvoj i vladavinu prava (DCAF) iz Ženeve, održan je na temu „Jačanje kontrolne uloge Parlamenta nad sektorom odbrane i bezbjednosti” 2. i 3. decembra 2013. godine, u Budvi.

XVI Cetinjski parlamentarni forum posvećen je temi “Žene u biznisu”.

XVII sastanak Cetinjskog parlamentarnog foruma na temu “Ljudska prava i rodna ravnopravnost u sektoru bezbjednosti i odbrane” održanje u periodu 27 - 29. aprila 2015. godineu Vladinom domu na Cetinju.

Na XVIII Cetinjskom parlamentarnom forumu koji je bio posvećen temi: „Žene u biznisu“ razmijenjena su iskustva i date su preporuke za dalji razvoj ženskog preduzetništva. Cilj održavanja ovog foruma, bio je kreiranje povoljnijeg poslovnog ambijenta i poboljšanje uslova koji će, na najbolji način, podsticati žene da se u većem broju uključe u biznis.

XIX Cetinjski parlamentarni forum održan je na temu „Parlament i masovne komunikacije" 7. i 8. decembra 2017. godine.

XX Cetinjski parlamentarni forum u organizaciji Skupštine Crne Gore čija je tema: “Izborni zakoni, učesnici i kampanje: da li je birač u centru pažnje ?“, održan je 9. novembra 2018. godine na Cetinju, uz učešće poslanika iz Podgorice, Zagreba, Skoplja, Prištine i Beograda, kao i predstavnika Venecijanske komisije Savjeta Evrope, Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (PS OEBS), Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i nevladinog sektora.

XXI Cetinjski parlamentarni forum održan je na temu: „Parlament i mediji - realnost uzajamnih očekivanja“,  30. septembra 2019. godine na Cetinju, uz učešće poslanika iz Podgorice, Beograda, Skoplja, Tirane, Ljubljane, Sarajeva i Zagreba, ali i predstavnika relevantnih međunarodnih organizacija, medija, akademske zajednice i nevladinog sektora.