Članom 51 Ustava Crne Gore je propisano da svako ima pravo pristupa informacijama u pośedu državnih organa i organizacija koje vrše javna ovlašćenja. Pravo pristupa informacijama može se ograničiti ako je to u interesu zaštite života, javnog zdravlja, morala i privatnosti, vođenja krivičnog postupka, bezbjednosti i odbrane Crne Gore, spoljne, monetarne i ekonomske politike. To pravo se ostvaruje podnošenjem zahtjeva za pristup informaciji, na koji se odgovara u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.

Zakon o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list Crne Gore“, br. 44/12) je donijet 26. jula 2012. godine a primjenjuje se od 17. februara 2013. godine. Krajem aprila 2017. godine, donijet je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list Crne Gore“, br. 30/17).

Skupštini Crne Gore se upućuje veliki broj zahtjeva i na sve se odgovara. U 2019. godini je podnijeto 48 zahtjeva. Podnosioci zahtjeva su, najčešće, nevladine organizacije.

 

Prikaz podnijetih zahtjeva za pristup informacijama, u periodu 2014–2019. godina

 
Godina 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Broj zahtjeva 161 46 88 94 77 48

 

Zahtjevima se traže različite informacije, najčešće zakonski propisi, informacije koje se odnose na finansijsko poslovanje, te razne informacije iz domena zakonodavne i nadzorne uloge Skupštine Crne Gore.

Na internet stranici ovog organa, redovno se objavljuju zahtjevi, rješenja i drugi pojedinačni akti koji su od značaja za prava, obaveze i interese trećih lica, kao i informacije kojima je, po zahtjevu, pristup dozvoljen.

Navedeni zahtjevi sa pratećom dokumentacijom, kao i detaljan tabelarni pregled sa podacima o podnosiocima zahtjeva, datumu prijema zahtjeva i davanja odgovora, broju stavki i vrsti odgovora, se nalaze ispod ovog teksta. Takođe, u godišnjim izvještajima o radu Skupštine Crne Gore dati su sumirani podaci o broju podnijetih zahtjeva sa brojem stavki/podzahtjeva, kao i o odgovorima na zahtjeve.

 

pdfZakon o slobodnom pristupu informacijama 

pdfZakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama

pdfVodič za pristup informacijama u posjedu Skupštine Crne Gore

 

Zahtjevi za slobodan pristup informacijama (Tabelarni prikazi)

 

pdfZahtjevi za slobodan pristup informacijama u 2019. godini

pdfZahtjevi za slobodan pristup informacijama u 2018. godini

pdfZahtjevi za slobodan pristup informacijama u 2017. godini

pdfZahtjevi za slobodan pristup informacijama u 2016. godini

pdfZahtjevi za slobodan pristup informacijama u 2015. godini

pdfZahtjevi za slobodan pristup informacijama u 2014. godini

pdfZahtjevi za slobodan pristup informacijama u 2013. godini

pdfZahtjevi za slobodan pristup informacijama u 2012. godini

pdfZahtjevi za slobodan pristup informacijama u 2011. godini 

 

 

Informacije: Zahtjevi kojima je pristup odobren 

 

2021. godina 

 

Fizičko lice - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-8/21-6

Datum: 11/02/2021

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/21-5
Datum: 08/02/2021

pdfCentar za demokratsku tranziciju - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/21-4
Datum: 02/02/2021

pdfCRNVO - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/21-2
Datum: 25/1/2021

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/21-1
Datum: 11/1/2021

 

 

 

2020. godina 

 

pdfNVO Akcija za socijalnu pravdu - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-45

Datum: 30/12/2020

pdfAdvokat Milan Vojinović - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-44

Datum: 22/12/2020

pdfInstitut alternativa -  Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-43

Datum: 21/12/2020

pdfNVO Akcija za socijalnu pravdu - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-42

Datum: 21/12/2020

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-40

Datum: 1/12/2020

pdfNVO Akcija za socijalnu pravdu - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-39

Datum: 27/11/2020

Advokat Aleksandra Gligorović - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-38

Datum: 19/11/2020

pdfAkcija za ljudska prava - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-37

Datum: 13/11/2020

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-36

Datum: 9/11/2020

pdfCentar za građansko obrazovanje - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-34

Datum: 24/9/2020

pdfCentar za građansko obrazovanje - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-33

Datum: 22/9/2020

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-32

Datum: 21/9/2020

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-30

Datum: 5/8/2020

pdfCentar za građansko obrazovanje - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-29

Datum: 20/6/2020

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-28

Datum: 8/6/2020

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-27

Datum: 8/6/2020

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-26

Datum: 8/6/2020

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-25

Datum: 8/6/2020

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-24

Datum: 8/6/2020

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-22
Datum: 8/6/2020

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-21
Datum: 8/6/2020

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-20
Datum: 8/6/2020

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-17
Datum: 8/6/2020

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-16
Datum: 8/6/2020

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-15
Datum: 8/6/2020

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-14
Datum: 8/6/2020

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-12
Datum: 8/6/2020

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-11
Datum: 8/6/2020

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-8
Datum: 20/5/2020

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-6
Datum: 4/3/2020

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-5
Datum: 2/3/2020

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-4
Datum: 2/3/2020

pdfCentar za razvoj nevladinih organizacija - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-3
Datum: 4/2/2020

pdfCentar za demokratsku tranziciju - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/20-2
Datum: 30/1/2020

 

2019. godina    

pdfND Vijesti - Zahtjev za slobodan pristup informacijam

Klasifikacioni broj: 00-41/19-49
Datum: 26/12/2019

pdfCentar za građansko obrazovanje - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/19-48
Datum: 20/12/2019

pdfSavez slijepih Crne Gore - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/19-47
Datum: 28/11/2019

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/19-46
Datum: 28/11/2019

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/19-45
Datum: 28/11/2019

pdfCEMI - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/19-43
Datum: 24/11/2019

pdfCGO - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/19-41
Datum: 14/10/2019
 

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/19-40
Datum: 10/10/2019

pdfCGO - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/19-39
Datum: 07/10/2019
 

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/19-38
Datum: 12/09/2019
 

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/19-37
Datum: 12/09/2019

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/19-36
Datum: 11/09/2019

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/19-35
Datum: 06/09/2019

pdfFOS Media - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/19-34
Datum: 27/08/2019

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/19-33
Datum: 20/08/2019

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/19-32
Datum: 7/08/2019

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/19-30
Datum: 7/08/2019

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/19-28
Datum: 7/08/2019

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/19-27
Datum: 7/08/2019

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/19-26
Datum: 7/08/2019

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/19-25
Datum: 7/08/2019

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/19-24
Datum: 7/08/2019

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/19-23
Datum: 7/08/2019

pdfCentar za građansko obrazovanje - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/19-22
Datum: 25/07/2019

pdfND Vijesti - Zahtjev za slobodan pristup informacijam

Klasifikacioni broj: 00-41/19-21
Datum: 24/07/2019

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/19-18
Datum: 6/06/2019

pdfGREEN HOME - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/19-10
Datum: 2/04/2019

pdfND Vijesti - Zahtjev za slobodan pristup infomacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/19-9
Datum: 12/03/2019

pdfFOS Media - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/19-7
Datum: 28/02/2019

pdfND Vijesti - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/19-1
Datum: 3/01/2019

 

2018. godina 

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-78
Datum: 20/12/2018

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-75
Datum: 16/11/2018

pdfGRAĐANSKA ALIJANSA - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-74
Datum: 9/11/2018

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-73
Datum: 01/11/2018

pdfCentar za građansko obrazovanje - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-72
Datum: 23/10/2018
 

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-71
Datum: 18/10/2018

pdfND Vijesti - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-70
Datum: 17/10/2018

pdfFizičko lice - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-68
Datum: 19/09/2018

pdfUMHCG - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-54
Datum: 5/09/2018

pdfDragan Bracanović, službenik Državnog arhiva Crne Gore - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-53
Datum: 3/09/2018

pdfNezavisni dnevnik Vijesti - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-52
Datum: 19/07/2018

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-47
Datum: 15/06/2018

pdfSavjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama - Zahtjev za slobodan prostup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-45
Datum: 12/06/2018

pdfDanijela Lasica - TV Vijesti - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-44
Datum: 12/06/2018

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-43
Datum: 8/06/2018

pdfFizičko lice - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-38
Datum: 20/04/2018

pdfFizičko lice - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-37
Datum: 19/03/2018

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama 

Klasifikacioni broj: 00-41/18-36
Datum: 19/03/2018

pdfCRVNO - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-35
Datum: 23/02/2018

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-33
Datum: 19/02/2018

pdfFizičko lice - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-31
Datum: 13/02/2018

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-29
Datum: 12/02/2018

pdfNVO Prima - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-27
Datum: 30/01/2018

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-26
Datum: 29/01/2018

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-23
Datum: 12/01/2018

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-22
Datum: 12/01/2018

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-21
Datum: 12/01/2018

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-20
Datum: 12/01/2018

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-19
Datum: 12/01/2018

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-18
Datum: 12/01/2018

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-17
Datum: 12/01/2018

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-16
Datum: 12/01/2018

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-15
Datum: 12/01/2018

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-14
Datum: 12/01/2018

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-12
Datum: 12/01/2018

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-5
Datum: 11/01/2018

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-4
Datum: 11/01/2018
 

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-3
Datum: 11/01/2018

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-2
Datum: 11/01/2018

pdfFizičko lice - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/18-1
Datum: 4/01/2018

 

2017. godina  

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-95
Datum: 26/12/2017

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-94
Datum: 22/11/2017

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-93
Datum: 22/11/2017

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-92
Datum: 22/11/2017

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-91
Datum: 22/11/2017

pdfSavez slijepih Crne Gore - zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-90
Datum: 27/10/2017

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-89
Datum: 09/10/2017

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-88
Datum: 09/10/2017

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-87
Datum: 09/10/2017

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-86
Datum: 09/10/2017

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-85
Datum: 09/10/2017

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-84
Datum: 09/10/2017

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-83
Datum: 09/10/2017

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-82
Datum: 09/10/2017

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-81
Datum: 09/10/2017

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-80
Datum: 06/10/2017

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-78
Datum: 06/10/2017

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-71
Datum: 04/10/2017

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-70
Datum: 04/10/2017

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-68
Datum: 04/10/2017

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-67
Datum: 04/10/2017

pdfFizičko lice - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-66
Datum: 29/09/2017

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-65
Datum: 29/08/2017

pdfHRA - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-64
Datum: 2/08/2017

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-63
Datum: 27/07/2017

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-62
Datum: 11/07/2017

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-52
Datum: 22/06/201

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-38
Datum: 30/05/2017

pdfUMHCG - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-37
Datum: 30/05/2017

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-36
Datum: 24/05/2017

pdfAdvokat Vučko V. Bjelanović - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-34
Datum: 10/05/2017

pdfCeMi - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-33
Datum: 03/05/2017

pdfZaposleni u Službi Skupštine Crne Gore - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-32
Datum: 28/04/2017

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-26
Datum: 06/04/2017

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-25
Datum: 06/04/2017

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-24
Datum: 06/04/2017

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-20
Datum: 06/04/2017

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-19
Datum: 06/04/2017

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-18
Datum: 06/04/2017

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-17
Datum: 06/04/2017

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-15
Datum: 06/04/2017

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama 

Klasifikacioni broj: 00-41/17-13
Datum: 06/04/2017

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-9
Datum: 04/04/2017

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-8
Datum: 21/03/2017
 

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17- 7
Datum: 03/03/2017

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-4
Datum: 24/01/2017

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-3
Datum: 24/01/2017

pdfCGO - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/17-1
Datum: 19/01/2017

 

2016. godina  

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-89
Datum: 30/12/2016

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-81
Datum: 29/12/2016

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-77
Datum: 27/12/2016

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-69
Datum: 22/12/2016

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-68
Datum: 22/12/2016

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-67
Datum: 20/12/2016

pdfPozitivna Crna Gora - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-65
Datum: 6/12/2016

pdfDnevne novine - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-64
Datum: 6/12/2016

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-58
Datum: 7/11/2016

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-57
Datum: 7/11/2016

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-53
Datum: 1/11/2016

pdfFizičko lice - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-51
Datum: 14/10/2016

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-50
Datum: 05/10/2016

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-49
Datum:16/09/2016

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-48
Datum: 29/08/2016

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-47
Datum: 22/08/2016

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-46
Datum: 22/08/2016

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-45
Datum: 12/08/2016

pdfMANS- Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-44
Datum: 12/08/2016

pdfMANS- Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-43
Datum: 12/08/2016

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-42
Datum: 04/08/2016

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-41
Datum: 04/08/2016

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-40
Datum: 04/08/2016

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-39
Datum: 04/08/2016

pdfCentar za građansko obrazovanje - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-38
Datum: 29/07/2016

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-37
Datum: 21/07/2016

 CRNVO - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-36
Datum: 19/07/2016

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-32
Datum: 12/07/2016

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-30
Datum: 08/07/2016

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-26
Datum: 07/07/2016

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-25
Datum: 07/07/2016

pdfNVO "PRIMA" - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-20
Datum: 29/06/2016

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-19
Datum: 28/06/2016

pdfMANS - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-17
Datum: 29/06/2016

pdfSavez komunista Jugoslavije, Savez komunista Crne Gore - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-16
Datum: 10/06/2016

pdfNVO Akcija za ljudska prava - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-15
Datum: 30/05/2016

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-12
Datum: 25/04/2016

pdfKoalicija NVO - saradnjom do cilja - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-11
Datum: 20/04/2016

 pdfFizičko lice - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-9
Datum: 12/04/2016

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Izvještaj o radu Skupštine Crne Gore za 2015. godinu

Klasifikacioni broj: 00-41/16-8
Datum: 11/04/2016
 

pdfUdruženje za crnogorsku ekonomiju i politiku - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

  zipEtalon Grba Crne Gore

  zipEtalon Zastave Crne Gore

Klasifikacioni broj: 00-41/16-6
Datum: 01/03/2016

pdfFizičko lice - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-5
Datum: 26/02/2016

pdfInstitut alternativa - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-3
Datum: 22/01/2016

pdfCentar za demokratsku tranziciju - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-44/16-1
Datum: 20/01/2016

 

2015. godina

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-43
Datum: 12/11/2015

pdfCentar za građansko obrazovanje:Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-42
Datum: 02/11/2015

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-41
Datum: 26/10/2015

pdfDruštvo za sanitarno - ekološku zaštitu i proizvodnju D.O.O.: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-40
Datum: 30/09/2015

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-39
Datum: 28/09/2015

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-38
Datum: 28/09/2015

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-37
Datum: 28/09/2015

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-34
Datum: 28/09/2015

pdfFizičko lice: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-33
Datum: 19/06/2015

pdfFizičko lice: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-32
Datum: 13/06/2015

pdfCentar za građansko obrazovanje:Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-31
Datum: 16/04/2015

pdfND Vijesti: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-30
Datum: 10/09/2015

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-29
Datum: 12/08/2015

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-28
Datum: 10/07/2015

pdfDnevne novine ''DAN'' - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-26
Datum: 03/07/2015

pdfInstitut alternativa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-25
Datum: 29/06/2015

pdfCentar za demokratsku tranziciju: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-23
Datum: 19/06/2015

pdfInstitut alternativa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-21
Datum: 01/06/2015

pdfCentar za građansko obrazovanje: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-20/1
Datum: 01/06/2015

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-19
Datum: 27/05/2015

pdfInstitut alternativa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-18
Datum: 18/05/2015

pdfInstitut alternativa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-17
Datum: 18/05/2015

pdfCentar za demokratsku tranziciju - Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-16
Datum: 07/05/2015

pdfInstitut alternativa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-15
Datum: 24/04/2015.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-14
Datum: 09/04/2015.

pdfND Vijesti: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-12
Datum: 03/04/2015.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-8
Datum: 9/03/2015.

pdfInstitut alternativa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-6
Datum: 11/02/2015.

pdfCentar za građansko obrazovanje: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-5
Datum: 10/02/2015.

pdfCentar za razvoj nevladinih organizacija - CRNVO: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-4
Datum: 6/02/2015.

pdfND Vijesti: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-3
Datum: 6/02/2015.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-2
Datum: 2/02/2015.

pdfInstitut alternativa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/15-1
Datum: 12/01/2015.

 

2014. godina

pdfInstitut alternativa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-162
Datum: 31/12/2014.

pdfInstitut alternativa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-161
Datum: 29/12/2014.

pdfFizičko lice: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-160
Datum: 25/12/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-159
Datum: 24/12/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-157
Datum: 18/12/2014.

pdfDnevni list Pobjeda: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-155
Datum: 30/12/2014.

pdfCentar za razvoj nevladinih organizacija: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-154
Datum: 03/12/2014.

pdfSvrkota Danko: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-153
Datum: 24/06/2014.

pdfInstitut alternativa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-152
Datum: 24/06/2014.

pdfInstitut alternativa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-150
Datum: 13/11/2014.

pdfFizičko lice: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-149
Datum: 13/11/2014.

pdfFizičko lice: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-148
Datum: 10/11/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-147
Datum: 07/11/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-146
Datum: 07/09/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-145
Datum: 03/11/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-143
Datum: 03/11/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-140
Datum: 27/10/2014.

pdfNVO Institut alternativa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-138

Datum: 18/09/2014.

pdfND Vijesti: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-137

Datum: 16/09/2014.

pdfDnevne novine DAN: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-136

Datum: 11/09/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-135

Datum: 04/09/2014.

pdfInstitut alternativa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-134

Datum: 03/09/2014.

pdfFizičko lice: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-133

Datum: 26/08/2014.

pdfFakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku - Berane: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj:00-41/14-132

Datum: 30/7/2014.

pdfInstitut alternativa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj:00-41/14-131

Datum: 18/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-130

Datum: 17/07/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-129

Datum: 17/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-128

Datum: 17/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-126

Datum: 17/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-123

Datum: 10/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-121

Datum: 2/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-120

Datum: 2/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-119

Datum: 2/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-118

Datum: 2/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-117

Datum: 2/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-116

Datum: 2/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-115

Datum: 2/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-114

Datum: 2/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-113

Datum: 2/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-112

Datum: 2/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-111

Datum: 2/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-110

Datum: 2/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-109

Datum: 2/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-108

Datum: 2/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-107

Datum: 2/7/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-106

Datum: 1/7/2014. 

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-104

Datum: 4/6/2014. 

pdfTelevizija 777: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-103

Datum: 23/05/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-102

Datum: 19/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-101

Datum: 19/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-100

Datum: 06/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-99

Datum: 06/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-98

Datum: 06/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-97

Datum: 06/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-96

Datum: 06/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-95

Datum: 06/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-94

Datum: 06/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-93

Datum: 06/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-92

Datum: 06/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-91

Datum: 06/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-90

Datum: 06/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-89

Datum: 06/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-88

Datum: 06/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-87

Datum: 06/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-86

Datum: 06/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-85

Datum: 06/5/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-83

Datum: 17/4/2014.

 pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-82

Datum: 17/4/2014.

pdfAgencija Associated Press: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj:00-41/14-81

Datum: 15/4/2014.

pdfCentar za građansko obrazovanje: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-80

Datum: 10/4/2014.

pdfGrađanska alijansa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-79

Datum: 10/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-78

Datum: 7/4/2014.

pdfAna Novaković CRNVO: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-77

Datum: 2/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-75

Datum: 1/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-74

Datum: 1/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-73

Datum: 1/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-72

Datum: 1/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-71

Datum: 1/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-70

Datum: 1/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-69

Datum: 1/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-68

Datum: 1/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-67

Datum: 1/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-66

Datum: 1/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-65

Datum: 1/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-64

Datum: 1/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-63

Datum: 1/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-62

Datum: 1/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-61

Datum: 1/4/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-60

Datum: 1/4/2014.

pdfNVO ,,Bjelopoljski demokratski centar": Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-59

Datum: 31/3/2014.

pdfCentar za demokratsku tranziciju: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-57

Datum: 28/3/2014.

pdfCentar za razvoj nevladinih organizacija: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-56

Datum: 26/3/2014.

pdfUdruženje novinara Cetinja: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-55

Datum: 24/3/2014.

pdfTARA Precision A.D.:Zahtjev za slobodan pristup informacijama 

Klasifikacioni broj: 00-41/14-54

Datum: 21/3/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-53

Datum: 13/3/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-52

Datum: 13/3/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-51

Datum: 13/3/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-50

Datum: 13/3/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-49

Datum: 13/3/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-48

Datum: 13/3/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-47

Datum: 13/3/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-46

Datum: 13/3/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-45

Datum: 13/3/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-44

Datum: 13/3/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-43

Datum: 13/3/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-42

Datum: 13/3/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-41

Datum: 13/3/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-40

Datum: 13/3/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-39

Datum: 13/3/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-38

Datum: 11/3/2014.

pdfCentar za građansko obrazovanje: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-37

Datum: 10/3/2014.

pdfCrnogorska LGBTIQ Asocijacija „Kvir Montenegro": Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-35

Datum: 28/02/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-34

Datum: 26/02/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-33

Datum: 26/02/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-32

Datum: 26/02/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-31

Datum: 26/02/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-30

Datum: 26/02/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-29

Datum: 26/02/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-28

Datum: 26/02/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-27

Datum: 26/02/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-26

Datum: 26/02/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-25

Datum: 26/02/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-24

Datum: 26/02/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-23

Datum: 26/02/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-22

Datum: 26/02/2014. 

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-21

Datum: 26/02/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-20

Datum: 26/02/2014.

pdfDarvin Murić novinar ND "Vijesti": Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-18

Datum: 19/02/2014.

pdfInstitut Alternativa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-16

Datum: 12/2/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-15

Datum: 5/2/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-14

Datum: 3/2/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-13

Datum: 28/01/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-12

Datum: 28/01/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-11

Datum: 28/01/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-10

Datum: 28/01/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-9

Datum: 28/01/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-8

Datum: 28/01/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-7

Datum: 28/01/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-6

Datum: 28/01/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-5

Datum: 28/01/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-4

Datum: 28/01/2014. 

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-3

Datum: 28/01/2014.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-2

Datum: 28/01/2014.

pdfCentar za demokratsku tranziciju: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/14-1

Datum: 10/01/2014.

 

2013. godina

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-63-15/13-58

Datum: 27/12/2013.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/13-60

Datum: 25/12/2013.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/13-59

Datum: 21/11/2013.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/13-56

Datum: 15/11/2013.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/13-55

Datum: 23/10/2013.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-63-15/13-48

Datum: 10/10/2013.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-63-15/13-41

Datum: 4/10/2013.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-63-15/13-38

Datum: 16/09/2013.

pdfSrpski nacionalni savjet: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/13-44

Datum: 12/09/2013.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/13-41

Datum: 09/09/2013.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/13-40

Datum: 12/09/2013.

pdfMilica Bogdanović, novinarka ND "Vijesti": Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/13-39

Datum: 12/09/2013.

pdfInstitut Alternativa: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/13-36

Datum: 31/07/2013.

pdfCentar za građansko obrazovanje: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/13-34

Datum: 19/06/2013.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/13-31

Datum: 28/05/2013.

pdfCentar za građansko obrazovanje: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/13-30

Datum: 24/05/2013.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/13-32

Datum: 30/05/2013.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/13-29

Datum: 17/05/2013.

pdfMila Radulović, novinarka ND "Vijesti"

Klasifikacioni broj: 00-41/13-27

Datum: 09/05/2013.

pdfCentar za građansko obrazovanje: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/13-26

Datum: 07/05/2013.

pdfMANS: Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Klasifikacioni broj: 00-41/13-21

Datum: 28/03/2013.