Kroz aktivno učešće na sastancima koji se organizuju na multilateralnom nivou, zasijedanjima parlamentarnih skupština međunarodnih organizacija kao što su: OEBS, NATO, Savjet Evrope, PA-SEECP, CEI-PD, PA-UfM, PAM i IPU, sastancima koji se organizuju u okviru polugodišnjih predsjedavanja Evropskom unijom te drugim oblicima parlamentarnog okupljanja, manifestuje se posvećenost Skupštine Crne Gore parlamentarnoj diplomatiji, međunarodnoj i regionalnoj  saradnji.

Takođe, Skupština Crne Gore članica je brojnih multilateralnih regionalnih inicijativa, u kojima participiraju i parlamentarci iz regiona Zapadnog Balkana, kao i država članica Evropske unije, kao što je Jadransko-Jonska inicijativa (AII), Konferencija parlamentaraca dunavskog regiona, Konferencija parlamentarnih odbora za evropske integracije zemalja obuhvaćenih Procesom stabilizacije i pridruživanja Jugoistočne Evrope -  COSAP i Konferencija Odbora za spoljne poslove Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Crne Gore.

Učešćem u multilateralnim inicijativama, Skupština Crne Gore pokazala je posvećenost unapređenju već uspostavljene kvalitetne saradnje sa parlamentima zemalja regiona i svijeta, aktivnim učešćem na zasijedanjima parlamentarnih skupština međunarodnih organizacija.

Skupštine Crne Gore, u svojstvu posmatrača učestvuje na sastancima koji okupljanju predstavnike nacionalnih parlamenata država članica Evropske unije, koji se organizuju tokom polugodišnjeg, rotirajućeg predsjedavanja Evropskom unijom.

Važno je istaći značaj mogućnosti aktivnog učešća predstavnika Skupštine Crne Gore na pomenutim sastancima, prije svega zbog ostvarivanja redovnog političkog dijaloga crnogorskih poslanika sa kolegama iz nacionalnih parlamenata EU.

Učešća na sastancima organizovanim u okviru parlamentarne dimenzije polugodišnjih predsjedavanja Evropskom unijom, imaju posebnu važnost i zbog mogućnosti upoznavanja načina funkcionisanja parlamenata unutar EU, ali i učešća u diskusijama povodom ključnih ekonomskim, socijalnih, spoljno-političkih i drugih pitanja koje se odnose na vitalnost funkcionisanja Unije, kao i ostvarivanja i unapređivanja parlamentarne diplomatije sa državama članicama. Od dobijanja statusa kandidata za članstvo u EU, poslanici Skupštine Crne Gore aktivno učestvuju na sastancima predsjednika odbora za evropske poslove nacionalnih parlamenata država članica Evropske unije (COSAC) i Interparlamentarnoj konferencija za Zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku (CFSP) i Zajedničku spoljnu i odbrambenu politiku (CSDP), kao i drugim oblicima okupljanja predsjedavajućih parlamentarnim odborima.