logo demokratske radionice

O programu

Skupština Crne Gore organizuje edukativni program Demokratske radionice „Barbara Pramer”, sa ciljem da se podstakne interesovanje kod djece i mladih za politiku i demokratske procese.

Program je zamišljen kao program neformalnog građanskog obrazovanja za učenike osnovnih škola.  Radionice se realizuju na tri teme – „Demokratija i parlament“, „Evropska unija“ i „Ljudska prava“, u okviru kojih se stiču znanja o parlamentarnoj demokratiji, donošenju i primjeni zakona, aktivnim građanima, vrijednostima i istorijatu Evropske unije i univerzalnim principima pretočenim u ljudska i dječija prava. 

Kroz različite interaktivne sadržaje i na način prilagođen njihovom uzrastu, a uz pomoć izabranih i posebno obučenih predavača/trenera, djeca i mladi uzrasta od osam do petnaest godina, uz pomoć kreativnih metoda, koje podrazumijevaju praktično i iskustveno učenje, otkrivaju kako funkcioniše demokratija.

U okviru radionica na temu „Demokratija i parlament“ učesnicima radionice je omogućeno da posjete zgradu Skupštine i na licu mjesta saznaju kako se donose zakoni, a često i da uživo prate sjednicu iz lože za građane.

U okviru programa, učesnici imaju priliku i da se susretnu i razgovaraju sa poslanicima u Skupštini Crne Gore i drugim stranim i domaćim zvaničnicima, i od njih dobiju odgovore na pitanja u vezi teme radionice koju pohađaju kao i u vezi dužnosti koje obavljaju.

Stečena saznanja i iskustva učesnici prenose u novine, video ili radio prilog, koje imaju priliku da pogledaju i odslušaju na samom kraju radionice, a koji se kasnije objavljuju na dječijem parlamentarnom sajtu (www.demokratskeradionice.me).

Na kraju svakog ciklusa radionica, na svečanoj ceremoniji, učesnicima (predstavnicima škola koje su učestvovale u tom ciklusu) se uručuju sertifikati.

Skupština Crne Gore je, pored parlamenta Austrije, jedini parlament u kojem se realizuje ovakav ili sličan program za djecu i mlade.

Program je započeo sa realizacijom u oktobru 2012. godine, uz podršku parlamenta Austrije,  finansijsku podršku ERSTE fondacije i stručnu i tehničku realizaciju NVO Forum MNE (Forum mladi i neformalna edukacija). Od juna 2014. godine Skupština preuzima realizaciju programa sopstvenim kapacitetima.

Program je od svog početka,  do danas, okupio više od 21 000 učesnika.  

 demokratske radionice foto