IZVOD IZ POSLOVNIKA SKUPŠTINE

  1. Djelokrug

Član 17

Potpredsjednik Skupštine pomaže predsjedniku Skupštine u vršenju poslova iz njegovog djelokruga.

Predsjednika Skupštine, u slučaju privremene spriječenosti, zamjenjuje potpredsjednik Skupštine koga on odredi.

Ako predsjednik Skupštine ne odredi koji ga potpredsjednik zamjenjuje, zamjenjivaće ga potpredsjednik Skupštine koji je iz kluba poslanika koji ima veći broj poslanika.