srijeda, 07 novembar 2018 18:12

Cetinjski parlamentarni forum posvećen izbornim zakonima, učesnicima i kampanjama

Dvadeseti Cetinjski parlamentarni forum u organizaciji Skupštine Crne Gore, biće održan u petak, 9. novembra na temu „Izborni zakoni, učesnici i kampanje: da li je birač u centru pažnje?“

Sesije će biti posvećene unapređenju izbornih zakona i saradnji sa međunarodnim organizacijama, kao i uticaju kampanja i finansiranja političkih aktera na izborni integritet.

Na skupu koji okuplja predstavnike parlamenata država regiona i Crne Gore, govoriće i međunarodni zvaničnici iz Venecijanske komisije, PS OEBS-a, kao i eksperti ODIHR-a, uz učešće nevladinih organizacija i prisustvo diplomatskog kora.

Cetinjski parlamentarni forum biće održan u petak 9. novembra 2018. godine od 10:00 - 16:30 sati u Ministarstvu kulture na Cetinju.

Cetinjski parlamentarni forum je otvoren za akreditovane medije.

YouTube

pdfProgram