ponedjeljak, 30 septembar 2019 11:28

Predsjednik Skupštine Ivan Brajović otvorio XXI Cetinjski parlamentarni forum

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović otvorio je danas XXI Cetinjski parlamentarni forum na temu „Parlament i mediji – realnost uzajamnih očekivanja“, koji se održava u Vladinom domu na Cetinju.

- Nije slučajno što ćemo danas - baš ovdje na Cetinju razgovarati o jednoj od ključnih demokratskih vrijednosti - slobodi: slobodi misli, izražavanja i djelovanja. Na Cetinju, gradu koji je vjekovima baštinio i njegovao slobodu, pokazao Evropi i svijetu kako se živi i misli slobodno. Sa prijestonog Cetinja branjena je Crna Gora i naš identitet, odavde je počela borba za obnovu državnosti i ovdje smo glasovima poslanika Skupštine Crne Gore 2017. godine, potvrdili članstvom u NATO, da pripadamo razvijenim demokratijama“, kazao je u uvodnom obraćanju predsjednik Brajović.

Predsjednik Skupštine je istakao da je izgradnja demokratskog društva proces koji počiva na dijalogu, ali zahtijeva slobodu govora i izražavanja, poštovanje različitosti mišljenja i stavova.

- Skupština Crna Gore održava kontinuitet otvorene institucije, koja i ovom prilikom pokreće aktuelne teme od društvenog značaja. Naša namjera je da u promociji razmjene mišljenja, novih ideja, sučeljavanja stavova uvijek idemo naprijed. Ne samo kroz kulturu političkog dijaloga u okviru plenarnih sjednica ili rada u odborima, već i kroz forume kakav je ovaj regionalni – Cetinjski“, dodao je Brajović.

Predsjednik Brajović je kazao da je u procesu evropskih integracija pred zemlje regiona postavljen je zahtjevan zadatak - stvaranje boljih uslova za rad medija, ističući da je uloga parlamenata da zakonima regulišu te uslove, a medija je da pružaju blagovremene i istinite informacije, te podržavaju klimu tolerancije i poštovanja različitosti, ne zloupotrebljavajući moć i uticaj.

- U interesu parlamenta i poslanika pojedinačno je da njihov rad bude vidljiviji, kako bi vjerodostojno predstavljali građane i opravdali ukazano povjerenje. Jer svi mi imamo različite stavove, političke orijentacije i ciljeve. Na drugoj strani, medijski prostor u kome se odvija politički dijalog, utiče na sazrijevanje cjelokupnog društva i mediji dijele odgovornost za stvaranje povoljnog ambijenta za iskazivanje mišljenja i različitosti“, istakao je Brajović, dodajući da su kredibilni, odgovorni i profesionalni mediji ključni za funkcionisanje svake demokratije i temelj slobodnog društva.

Govoreći o značaju teme o kojoj će se diskutovati na ovogodišnjem Forumu, predsjednik Brajović je izrazio zadovoljstvo zbog prisustva predstavnika parlamenata vladajućih i opozicionih partija iz Crne Gore i regiona, javnih servisa i komercijalnih medija, kao i međunarodnih i nevladinih organizacija.

- Izabrali smo da nas upravo ova tema podstakne na razgovor o različitim rješenjima i međusobnim očekivanjima. Pričaćemo o procesu koji doprinosi kulturi političkog dijaloga i boljoj informisanosti građana o svim temama od interesa za naša društva. Biće nam dragocjeni svi iznijeti stavovi, prijedlozi i iskustva“, zaključio je predsjednik Skupštine otvarajući XXI Cetinjski parlamentarni forum.

U nastavku Foruma učesnici će kroz dva panela diskutovati o temamaOdgovornost parlamenata i javnih servisa u promociji kulture političkog dijaloga“ i „Uloga zakonskih rješenja u jačanju slobode i profesionalnosti rada medija“, nakon čega je predviđeno usvajanje Zajedničke izjave.

* * *

Govor predsjednika Skupštine Ivana Brajovića

YouTube
Cloud

Kadrovi - CPF
YouTube

Cloud