pdfUgovor ya nabavku kancelariskog materijala

pdfII godišnji ugovor za nabavku goriva za putnička motorna vozila za potrebe Skupštine Crne Gore

pdfII Godišnji ugovor za nabavku usluga hotelskog smještaja u Podgorici, u hotelu sa četiri zvjezdice za potrebe Skupštine Crne Gore

pdfUgovor o pružanju usluga parkinga za potrebe Skupštine Crne Gore

pdfOkvirni sporazum za nabavku usluga - Održavanje opreme DATA centra i mrežne infrastrukture Skupštine Crne Gore;

pdfI godišnji ugovor za nabavku usluga - Održavanje DATA centra i mrežne infrastrukture Skupštine Crne Gore

pdfUgovor za nabavku informatičke opreme

pdfUgovor za nabavku dnevne i nedjeljne štampe

pdfOkvirni sporazum o zakupu poslovnog prostora za potrebe Skupštine Crne Gore - Partija II

pdfI godišnji ugovor o zakupu poslovnog prostora za potrebe Skupštine Crne Gore - Partija II

pdfOkvirni sporazum o zakupu poslovnog prostora za potrebe Skupštine Crne Gore - Partija I

pdfI godišnji ugovor o zakupu poslovnog prostora za potrebe Skupštine Crne Gore - Partija I

pdfUgovor o pružanju agencijskih usluga rezervacije ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima

pdfUgovor o pružanju agencijskih usluga rezervacije hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu za potrebe Skupštine Crne Gore

pdfUgovor za nabavku usluga digitalizacije zakonodavnog procesa eParlament II faza

 

Okvirni sporazum za nabavku usluga mobilne telefonije na godišnjem nivou potreba za potrebe Skupštine Crne Gore

pdfOkvirni sporazum broh 00-56/20-77/14

Ugovor o pružanju usluga mobilne telefonije na godišnjem nivou potreba za potrebe Skupštine Crne Gore

pdfUgovor broj 00-56/20-77/15

Ugovor za pružanje usluga za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila za potrebe Skupštine Crne Gore, Partija I

pdfUgovor broj 00-56/20-20/12

Ugovor za pružanje usluga za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motomih vozila za potrebe Skupštine Crne Gore, Partija II

pdfUgovor broj 00-56/20-20/13 

Ugovor za pružanje usluga za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motomih vozila za potrebe Skupštine Crne Gore, Partija III

pdfUgovor broj 00-56/20-20/14

II godišnji ugovor za nabavku usluga fiksne telefonije - Partija II

pdfUgovor broj 00-56/20-7/7

II godišnji ugovor za nabavku usluga fiksne telefonije-partija I

pdfUgovor broj 00-56/20-7/6

I Godišnji ugovor za nabavku goriva za putnička motorna vozila za potrebe Skupštine Crne Gore

pdfUgovor broj 00-56/19-292/14

Okvirni sporazum za nabavku goriva za putnička motorna vozila za potrebe Skupštine Crne Gore

pdfOkvirni sporazum broj 00-56/19-292/13

I godišnji ugovor za nabavku usluga hotelskog smještaja u Podgorici, u hotelu sa četiri zvjezdice, na godišnjem nivou potreba

pdfUgovor broj 00-56/19-288/14

Okvirni Sporazum za nabavku usluga hotelskog smještaja u Podgorici, u hotelu sa četiri zvjezdice, na godišnjem nivou potreba

pdfOkvirni sporazum broj 00-56/19-288/13

Ugovor za nabavku usluga prevoza u slobodnom prevozu - Partija II

pdfUgovor broj 00-56/19-277/12

Ugovor za nabavku usluga prevoza u slobodnom prevozu - Partija I

pdfUgovor broj 00-56/19-277/11

Ugovor za nabavku usluga parkinga

pdfUgovor broj 00-56/19-302/13

Ugovor za nabavku dva nova putnička motorna vozila

pdfUgovor broj 00-56/19-247/13

Ugovor za nabavku informatičke opreme

pdfUgovor broj 00-56/19-241/10

II godišnji ugovor za nabavku usluga održavanja Data centra i mrežne infrastrukuture.

pdfUgovor broj 00-56/19-221/3

Ugovor za nabavku usluga osiguranja 310 poslanika i zaposlenih-Partija I

pdfUgovor broj 00-56/19-177/15

Ugovor za nabavku usluga snadbijevanja aviokartama u avio saobraćaju

pdfUgovor broj 00-56/19-122/18 

Obavještenje o raskidu ugovora 00-56/19-122/18

Ugovor za nabavku usluga osiguranja 310 poslanika i zaposlenih-Partija II

pdfUgovor broj 00-56/19-177/16

II godišnji ugovor za nabavku usluga zakupa poslovnog prostora-partija II

II godišnji ugovor za nabavku usluga zakupa poslovnog prostora-partija I

pdfII godišnji ugovor broj 00-56/19-127/3

Ugovor za nabavku multimedijske opreme

pdfUgovor broj 00-56/19-109/11

Ugovor za nabavku dnevne i nedjeljne štampe

pdfUgovor broj 00-56/19-94/10

Ugovor za nabavku agencijskih usluga rezervacije hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu

pdfUgovor broj 00-56/19-24/28

Ugovor za nabavku licenci za centralne jedinice sa pratećim softverom i DANTE softver

pdfUgovor broj 00-56/19-48/6

Ugovor za nabavku agencijskih usluga rezervacije ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima

pdfUgovor broj 00-56/19-23/20

Prvi godišnji ugovor za nabavku usluga fiksne telefonije - Partija II

pdfUgovor broj 00-56/18-359/22

Okvirni sporazum za nabavku usluga fiksne telefonije- Partija II 

pdfOkvirni sporazum broj 00-56/18-359/21

I godišnji ugovor za nabavku usluga fiksne telefonije-partija I

pdfUgovor broj 00-56/18-359/20

Okvirni sporazum za nabavku usluga fiksne telefonije-partija I 

pdfOkvirni sporazum broj 00-56/18-359/19

II godišnji za nabavku usluga mobilne telefonije

pdfUgovor broj 00-56/18-358/4

Ugovor za nabavku usluge servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila PARTIJA III

pdfUgovor broj 00-56/18-271/15

Ugovor za nabavku usluge servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila PARTIJA II 

pdfUgovor broj 00-56/18-271/14

Ugovor za nabavku usluge servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila PARTIJA I

pdfUgovor broj 00-56/18-271/13

Ugovor za nabavku usluga parkinga 

pdfUgovor broj 00-56/18-291/13

Ugovor za nabavku usluga hotelskog smještaja u Podgorici, u hotelu sa četiri zvjezdice

pdfUgovor broj 00-56/18-276/4

Ugovor za nabavku usluga prevoza u slobodnom prevozu Partija II

pdfUgovor broj 00-56/18-226/13

Ugovor za nabavku usluga prevoza u slobodnom prevozu Partija I

pdfUgovor broj 00-56/18-226/12

II godišnji Ugovor za nabavku goriva za putnička motorna vozila za potrebe Skupštine Crne Gore 

pdfUgovor broj 00-56/18-270/3

I godišnji ugovor za nabavku usluga održavanja Data centra i mrežne infrastrukture 

pdfUgovor broj 00-56/18-174/12

Okvirni sporazum za nabavku usluga održavanja Data centra i mrežne infrastrukture

pdfOkvirni sporazum broj 00-56/18-174/11

Ugovor za nabavku usluga osiguranja poslanika i zaposlenih, Partija I

pdfUgovor broj 00-56/18-145/13

Ugovor za nabavku usluga osiguranja poslanika i zaposlenih, Partija II

pdfUgovor broj 00-56/18-145/14

Ugovor za nabavku informatičke opreme, Partija II

pdfUgovor broj 00-56/18-131/13

Ugovor za nabavku informatičke opreme, Partija I

pdfUgovor broj 00-56/18-131/12

Ugovor za nabavku agencijskih usluga rezervacije ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima

pdfUgovor broj 00-56/18-124/16

Ugovor za nabavku usluga snabdijevanja aviokartama u aviosaobraćaju

pdfUgovor broj 00-56/18-85/19
I godišnji ugovor o zakupu poslovnog prostora-partija II

pdfUgovor broj 00-56/18-19/13
Okvirni sporazum o zakupu poslovnog prostora-partija II

pdfOkvirni sporazum Partija II broj 00-56/18-19/12
Ugovor za nabavku dnevne i nedjeljne štampe

pdfUgovor broj 00-56/18-63/10

Ugovor za nabavku usluga održavanja audio-video opreme i pratećeg softvera

pdfUgovor broj 00-56/18-78/10

Ugovor za nabavku kamera

pdfUgovor broj 00-56/18-40/10

Ugovor za nabavku kancelarijskog materijala

pdfUgovor broj 00-56/18-36/15 

I godišnji ugovor o zakupu poslovnog prostora-partija I

pdfUgovor broj 00-56/18-19/11 

pdfAnex ugovora za zakup poslovnog prostora-partija I, broj 00-56/18-19/14

Okvirni sporazum o zakupu poslovnog prostora-partija I

pdfOkvirni sporazum broj 00-56/18-19/10

Ugovor za nabavku štampanog materijala- partija II

pdfUgovor broj 00-56/16-103/28  

Ugovor za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila- partija III

pdfUgovor broj 00-56/17-50/18/1 

Ugovor za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila za potrebe Skupštine Crne Gore, Partija II

pdfUgovor broj 00-56/17-50/19

Ugovor za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila- partija I

pdfUgovor broj 00-56/17-50/18

Ugovor za nabavku usluga fiksne telefonije
pdfUgovor broj 00-56/17-117/10

Ugovor za nabavku usluga mobilne telefonije
pdfUgovor broj 00-56/16-101/7

Okvirni sporazum za nabavku usluga mobilne telefonije
pdfOkvirni sporazum broj 00-56/16-101/33 

Ugovor za nabavku usluga hotelskog smještaja u Podgorici, u hotelu sa četiri zvjezdice, na godišnjem nivou potreba za potrebe Skupštine Crne Gore

pdfUgovor broj 00-56/17-58/14

Okvirni sporazum za nabavku usluga hotelskog smještaja u Podgorici, u hotelu sa četiri zvjezdice, na godišnjem nivou potreba za potrebe Skupštine Crne Gore

pdfOkvirni sporazum 00-56/17-58/13

Ugovor za nabavku goriva za putnička motorna vozila

pdfUgovor broj 00-56/17-75/12
Okvirni sporazum za nabavku goriva za putnička motorna vozila

pdfOkvirni sporazum 00-56/17-75/13
Ugovor za nabavku usluga neživotnog osiguranja-osiguranje, registracija i tehnički pregled putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore

Ugovor za nabavku usluga parking servisa

pdfUgovor broj 00-56/17-121/13

Ugovor za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila za potrebe Skupštine Crne Gore, Partija II

pdfUgovor broj 00-56/17-50/19

Ugovor za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila za potrebe Skupštine Crne Gore, Partija I

pdfUgovor broj 00-56/17-50/18

Ugovor za nabavku usluga prevoza učenika osnovnih škola u slobodnom prevozu

pdfUgovor broj 00-56/17-67/13

Ugovor za nabavku usluga prevoza putnika (poslanika, službenika, delegacija i sl.)

pdfUgovor broj 00-56/17-67/14

Ugovor za nabavka podnih obloga - itisoni za lože u Plenarnoj sali Skupštine Crne Gore

pdfUgovor broj 00-56/16-77/23

Ugovor za nabavku tekućeg održavanja građevinskog objekta – proširenje video nadzora Skupštine Crne Gore

pdfUgovor broj 00-56/16-92/21
Drugi godišnji ugovor za nabavku usluga održavanja opreme DATA centra i mrežne infrastrukture Skupštine Crne Gore

pdfII godišnji ugovor broj 00-56/17-47/3
Ugovor za nabavku usluga medijskog arhiva

pdfUgovor broj 00-56/17-46/10
Ugovor za nabavku usluga osiguranja, partija I

pdfUgovor broj 00-56/17-42/15

Ugovor za nabavku usluga osiguranja, partija II

pdfUgovor broj 00-56/17-42/16

Ugovor za nabavku Opreme za informaciono – komunikacione tehnologije, PARTIJA I: Notebook računari, radne stanice, Tv aparati, projektor i softver,ROBE, 26. jul 2017. god

pdfUgovor broj 00-56/17-36/12

Ugovor za nabavku usluge izrade, održavanja i dogradnje softvera , USLUGE, 20. jul 2017. god.

pdfUgovor broj 00-56/17-38/10

Ugovor o nabavci opreme za informaciono-komunikacione tehnologije, Partija II: iPad WiFi, iPad Cellular i MacBook Air ili ekvivalenti

pdfUgovor broj 00-56/17-36/13

Ugovor za nabavku vizit karata

pdfUgovor broj 00-56/17-29/19

 Ugovor za nabavku pretplate za novinski servis

pdfUgovor broj 00-56/17-33/9
Ugovor za pružanje usluga snabdijevanja aviokartama u avio saobraćaju

pdfUgovor broj 00-56/16-76/25
Ugovor za nabavku usluga zakupa poslovnog prostora

pdfUgovor broj 00-56/17-25/9
Ugovor za nabavku dnevne i nedjeljne štampe

pdfUgovor broj 00-56/17-26/9

Ugovor za nabavku usluga servisiranja jednog fotokopir aparata marke Ricoh Aficio MP C3000

pdfUgovor broj 00-56/16-44/16

Ugovor za nabavku sredstava za higijenu
pdfUgovor broj 00-56/17-18/4
Ugovor za nabavku usluge sistemskog rješenja za backup podataka-software za disaster recovery i backup rješenje sa pretećom opremom

pdfUgovor broj 00-56/16-100/9

Ugovor za nabavku cvjetnih aranžmana

pdfUgovor broj 00-56/17-21/9

Ugovor za nabavku usluga pranja vozila

pdfUgovor broj 00-56/17-13/10
Ugovor za nabavku kancelarijskog materijala – Partija I

pdfUgovor broj 00-56/16-103/26
Ugovor za nabavku poštanskih usluga

pdfUgovor broj 00-56/17-12/9

Ugovor za nabavku birotehničkog materijala

pdfUgovor broj 00-56/16-104/10

Ugovor za nabavku usluga održavanja audio-video opreme i pratećeg softvera

pdfUgovor broj 00-56/17-9/9

Ugovor za nabavku fotokopir aparata

pdfUgovor broj 00-56/16-37/26

Ugovor za nabavku zbirke važećih propisa i pravnih akata

pdfUgovor broj 00-56/16-85/9

Ugovor za nabavku usisivača sa propratnom opremom, partija I

pdfUgovor broj 00-56/16-95/11

Ugovor za nabavku usluga tapaciranja namještaja

pdfUgovor broj 00-56/16-96/9

Ugovor za nabavku radne odjeće

pdfUgovor broj 00-56/16-89/11 

Ugovor za nabavku novogodišnjih paketića

pdfUgovor broj 00-56/16-94/25 

Ugovor za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila, partija IV

pdfUgovor broj 00-56/16-71/21 

Ugovor za nabavku građevinskih radova na DATA centru Skupštine Crne Gore

pdfUgovor broj 00-56/16-90/10 

Ugovor za nabavku usluga izrade projektne dokumentacije za projekat mutlimedije u salama i salonima Skupštine Crne Gore

pdf Ugovor broj 00-56/16-86/10

Ugovor o pružanju usluga obnove softverskih licenci i proširenja softvera za zaštitu informacionog sistema

pdfUgovor broj 00-56/16-87/10

Ugovor za nabavku usluga cloud arhiva

pdfUgovor btoj 00-56/16-80/9

Ugovor za nabavku usluga fiksne telefonije sa primarnim ISDN-om

pdfUgovor broj 00-56/16-29/28

Ugovor za nabavku usluga simetričnog Internet pristupa, jedne simetrične Internet optičke linije i 5 javnih IP adresa

pdfUgovor broj 00-56/16-29/26

Ugovor za nabavku usluga oglašavanja u dnevnim novinama

pdfUgovor broj 00-56/16-73/10

Ugovor za nabavku usluga hotelskog smještaja

pdfUgovor broj 00-56/16-78/3

Ugovor za nabavku usluga neživotnog osiguranja-osiguranje, registracija i tehnički pregled putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore

pdfUgovor broj 00-56/16-21/25

Ugovor za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila za potrebe Skupštine Crne Gore, za partiju I

pdfUgovor broj 00-56/16-71/17

Ugovor za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila za potrebe Skupštine Crne Gore, za partiju II

pdfUgovor broj 00-56/16-71/18

Ugovor za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila za potrebe Skupštine Crne Gore, za partiju III

pdfUgovor broj 00-56/16-71/19

Ugovor za nabavku usluge zakupa telekomunikacionih linkova i usluge kablovske televizije

pdfUgovor broj 00-56/16-70/9

Okvirni sporazum za usluge održavanja opreme Data centra i mrežne infrastrukture Skupštine Crne Gore

pdfOkvirni sporazum  broj 00-56/16-66/10 

Ugovor za usluge održavanja opreme Data centra i mrežne infrastrukture Skupštine Crne Gore

pdfUgovor broj 00-56/16-66/11

Ugovor za nabavku vitrina za protokolarne poklone

pdfUgovor broj 00-56/16-68/10

Ugovor za nabavku ormara za poštu

pdfUgovor broj 00-56/16-68/11

Ugovor za nabavku usluge prevoza učenika osnovnih škola u slobodnom prevozu za potrebe održavanja Demokratskih radionica ,,Barbara Pramer''

pdfUgovor broj 00-56/16-60/15

Ugovor za nabavku usluge prevoza putnika (poslanika, službenika, delegacija i sl.) u slobodnom prevozu

pdfUgovor broj 00-56/16-60/16

Ugovor za nabavku usluga održavanja audio - video opreme i pratećeg softvera

pdfUgovor broj 00-56/16-54/10

Ugovor za nabavku kuhinja sa ugradnom tehnikom i pratećom opremom

pdfUgovor broj 00-56/16-47/12

Ugovor za nabavku konferencijskog sistema sa audio-video opremom

pdfUgovor broj 00-56/16-50/12

Ugovor za nabavku usluga medijskog arhiva

pdfUgovor broj 00-56/16-65/9

Ugovor za nabavku usluga osiguranja-partija II

pdfUgovor broj 00-56/16-64/12

Ugovor za nabavku usluga osiguranja-partija I

pdfUgovor broj 00-56/16-64/11

Ugovor za nabavku opreme za koričenje štampanog materijala

pdfUgovor broj 00-56/16-39/17 

Ugovor za nabavku notebook računara, periferija, wi-fi sistema, multimedije i bezbjedonosnog softvera

pdfUgovor broj 00-56/16-39/15

Ugovor za nabavku iMac, Ipad ili ekvivalenata

pdfUgovor broj 00-56/16-39/16

Ugovor za nabavku zastava

pdfUgovor broj 00-56/16-32/19

Ugovor za nabavku rezervnih djelova za fotokopir aparat Ricoh Aficio

pdfUgovor broj 00-56/16-43/9

Ugovor za nabavku štampanog materijala

pdfUgovor broj 00-56/15-68/42

Ugovor za zakup poslovnog prostora

pdfUgovor broj 00-56/16-38/10

Ugovor za servisiranje jednog fotokopir aparata marke Konika Minolta bizhub 751-SET

pdfUgovor-broj 00-56/16-34/11

Ugovor za nabavku dva nova putnička vozila

pdfUgovor broj 00-56/16-24/14

Ugovor za nabavku usluga servisiranja fotokopir aparata  Canon IR 6001

pdfUgovor broj 00-56/16-10/12

Ugovor za nabavku rezervnih djelova za fotokopir aparat Konika Minolta

pdfUgovor broj 00-56/16-9/14

Ugovor za nabavku rezervnih djelova za fotokopir aparat Canon IR 6001

pdfUgovor broj 00-56/16-9/13

Ugovor za nabavku pretplate za novinski servis

pdfUgovor broj 00-56/16-13/9

Ugovor za nabavku poštanskih usluga

pdfUgovor broj 00-56/16-12/-9

Ugovor za nabavku fotoaparata

pdfUgovor broj 00-56/16-22/12

Ugovor za nabavku dnevne i nedjeljne štampe

pdfUgovor broj 00-56/16-14/11

Ugovor za nabavku usluga pranja vozila

pdfUgovor broj 00-56/16-16/9

Ugovor za nabavku vizit karata

pdfUgovor broj 00-56/16-7/16

Ugovor za nabavku kancelarijskih potrepština

pdfUgovor broj 00-56/16-6/10

Ugovor za nabavku kancelarijskog materijala

pdfUgovor broj 00-56/15-68/41

Ugovor za nabavku birotehničkog materijala

pdfUgovor broj 00-56/15-68/40

Ugovor o nabavci cvijetnih aranžmana

pdfUgovor broj 00-56/16-8/10

Ugovor o nabavci sredstava za higijenu

pdfUgovor broj 00-56/16-5/13

Ugovor za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila, partija II

pdfUgovor broj 00-56/15-67/11

Ugovor za nabavku softvera za kadrovsku evidenciju, obračun plata, blagajnu, vozni park i sistem obavještavanja SMS-om

pdfUgovor broj 00-56/15-65/11

Ugovor za tekuće održavanje građevinskih objekata

pdfUgovor broj 00-56/15-66/11

Ugovor o izradi politika, procedura i pravilnika za IT

pdfUgovor broj 00-56/15-64/9

Ugovor o nabavci usluga

pdfUgovor broj 00-56/15-63/9

Ugovor za novogodišnje paketiće

pdfUgovor broj 00-56/15-62/14

Ugovor za Softver za osnovna sredstva

pdfUgovor 00-56/15-60/11

Ugovor za nabavku godišnje licence za Katalog propisa

pdfUgovor 00-56/15-59/9

Ugovor o nabavci ENG kamkodera sa pratećom opremom

pdfUgovor broj 00-56/15-53/13

Ugovor za nabavku antivirusa

pdfUgovor broj 00-56/15-58/9

Ugovor za nabavku ENG rasvjete sa pratećom opremom

pdfUgovor broj 00-56/15-54/10

Okvirni sporazum za nabavku goriva za putnička motorna vozila (euro super 98 i euro dizel)

pdfOkvirni sporazum 00-56/15-49/13

 Ugovor za nabavku goriva za putnička motorna vozila (euro super 98 i euro dizel)

pdfUgovor broj 00-56/15-49/14

Ugovor za nabavku usluga Cloud arhive

pdfUgovor broj 00-56/15-55/9

Ugovor za izbor putničke agencije za pružanje usluga snabdijevanja aviokartama u avio saobraćaju

pdfUgovor broj 00-56/15-38/24

II godišnji ugovor za pružanje usluga hotelskog smještaja

pdfUgovor broj 00-56/15-50/2

Ugovor za nabavku dnevne i nedjeljne štampe

pdfUgovor broj 00-56/15-48/9

Ugovor za nabavku usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila-partija I

pdfUgovor broj 00-56/15-25/25

Ugovor za nabavku tri nova putnička motorna vozila

pdfUgovor broj 00-56/15-37/11

Ugovor za nabavku softverskog rješenja za fonografske zapise

pdfUgovor broj 00-56/15-44/9

Ugovor za nabavku informaticke opreme, partija II

pdfUgovor broj 00-56/15-29/17

Ugovor za nabavku usluga medijskog arhiva

pdfUgovor broj 00-56/15-35/11

Ugovor za nabavku usluga osiguranja, partija I

pdfUgovor broj 00-56/15-34/12

Ugovor za nabavku usluga dopunskog osiguranja

pdfUgovor broj 00-56/15-42/9

Ugovor za nabavku informatičke opreme, partija I

pdfUgovor broj 00-56/15-29/16

Ugovor za nabavku informatičke opreme, partija III

pdfUgovor broj 00-56/15-29/18

Ugovor za nabavku usluga zakupa telekomunikacionih linkova

pdfUgovor broj 00-56/15-32/9

Ugovor za nabavku diktafona, 03.07.2015.

pdfUgovor broj 00-56/15-33/9

Ugovor za nabavku usluga prevoza za potrebe Demokratskih radionica '''Barbara Pramer', 17.06.2015. godine

pdfUgovor broj 00-56/15-21/17

Ugovor o nabavcikancelarijskih potrepština za potrebe Skupštine Crne Gore za 2015.godinu

pdfUgovor broj: 00-56/15-12/9

Ugovor o nabavci hrane i pića za potrebe održavanja Demokratskih radionica „Barbara Pramer“, do 31.12.2015. godine

pdfUgovor broj: 00-56/15-22/6

Ugovor o nabavci materijala za posebne namjene, ROBE; 22.04.2015.

pdfUgovor broj: 00-56/15-19/6

Ugovor o nabavci visit karata, ROBE; 20.04.2015.

pdfUgovor broj: 00-56/15-15/8

Ugovor o nabavci sredstava za higijenu, ROBE; 17.04.2015.

pdfUgovor broj: 00-56/15-5/16 

Ugovor o nabavci rezervnih djelova za fotokopir aparat Ricoh Aficio MP C3000-partija III, ROBE; 17.04.2015.

pdfUgovor broj: 00-56/15-14/10

Ugovor o nabavci rezervnih djelova za fotokopir aparat Canon IR 6001-partija II, ROBE; 17.04.2015.

pdfUgovor broj: 00-56/15-14/9

Ugovor o nabavci usluga pranja putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore, USLUGE; 15.04.2015.

pdfUgovor broj: 00-56/15-8/7

III godišnji ugovor o nabavci goriva , ROBE, 14.04.2015.

pdfUgovor boroj 00-56/15-20/2

Ugovor o nabavci neživotnog osiguranja, registracija i tehnički pregled motornih vozila Skupštine Crne Gore, USLUGE, 09.04.2015.

pdfUgovor broj 00-56/15-13/16

Ugovor o nabavci  usluga servisiranja fotokopir aparata - partija I, USLUGE, 03.04.2015.

pdfUgovor broj: 00-56/15-10/8

Ugovor o nabavci  pretplate za novinarske servise, USLUGE, 03.04.2015.

pdfUgovor broj: 00-56/15-11/6

Ugovor o javnoj nabavci cvijetnih aranžmana - ROBA, 24.03.2015. godine

pdfUgovor broj: 00-56/15-9/6

Ugovor o javnoj nabavci dnevne i nedjeljne štampe – ROBA, 20.03.2015. godine

pdfUgovor broj: 00-56/15-6/6

Ugovor o javnoj nabavci štampanog materijala-partija III– ROBA, 19.03.2015. godine

pdfUgovor broj: 00-56/15-43/54

Ugovor o javnoj nabavci radne odjeće za potrebe Skupštine Crne Gore – robe, 02.03.2015. godine

pdfUgovor br 00-56/15-53/10

Ugovor o javnoj nabavci birotehničkog materijala - Partija II, robe, 20.02.2015. godine

pdfUgovor broj 00-56/15-43/53

Ugovor o javnoj nabavci kancelarijskog materijala - Partija I, robe, 10.02.2015. godine

pdfUgovor broj 00-56/15-43/52

Ugovor o javnoj nabavci usluga štampanja flajera (sa dizajnom, prelomom i pripremom za štampu) – Partija I, usluge, 16.12.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14-46/25

Ugovor za nabavku godišnje licence za korišćenje mrežne verzije elektronske zbirke propisa, za potrebe Skupštine Crne Gore, usluge, 09.12.2014.

pdfUgovor broj 00-56/14-50/8

Ugovor o javnoj nabavci usluga štampanja istraživačkih radova i zbornika istraživačkih radova (sa dizajnom, prelomom i pripremom za štampu) – Partija II, usluge, 10.11.2014. godine.

pdfUgovor broj 00-56/14-46/26

 Ugovor o javnoj nabavci usluga hotelskog smještaja u Podgorici u hotelu sa četiri zvjezdice, na godišnjem nivou potreba, usluge, 28.10.2014. godine.

pdfUgovor broj 00-56/14-33/31

Ugovor za nabavku usluga snabdijevanja aviokartama u avio saobraćaju, usluge, 27.10.1014. godine.

pdfUgovor broj 00-56/14-47/19

Ugovor o nabavci roba - četiri nova putnička vozila

pdfUgovor broj 00-56/14-38/18

Ugovor o nabavci strukturnog kablovskog sistema lokalne računarske mreže i AP uređaja,  koja obuhvata i konfiguraciju firewall uređaja i switch-eva računarske mreže kao i instalaciju i konfiguraciju serverske infrastrukture u objektu Skupštine Crne Gore u ulici Novaka Miloševa b.b., robe, 19.09.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14-44/12

Ugovor o nabavci usluga neživotnog osiguranja-osiguranje, registracija i tehnički pregled putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore, do 31.01.2015. godine, usluge, 15.08.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14-15/38

Ugovor o javnoj nabavci usluga Dopunskog osiguranja poslanika i zaposlenih- Partija II, usluge, 08.08.2014.godine

pdfUgovor broj 00-56/14-39/11

Ugovor o javnoj nabavci usluga kolektivnog kombinovanog osiguranja poslanika i zaposlenih - Partija I, usluge, 08.08.2014.godine

pdfUgovor broj 00-56/14-39/10

Ugovor o javnoj nabavci usluga medijskog arhiva za potrebe Skupštine Crne Gore, usluge, 01.08.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14-36/12

Ugovor o javnoj nabavci  materijala za posebne namjene za potrebe Skupštine Crne Gore, robe, 22.07.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14-40/6

Ugovor o javnoj nabavci računarske-kompjuterske opreme, robe, 26.06.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14-32/17

Ugovor o javnoj nabavci zastava za potrebe Skupštine Crne Gore, robe, 24.06.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14-35/7

Ugovor o javnoj nabavci usluga servsiranja i održavanja službenog putničkog motornog vozila Skupštine Crne Gore, usluge, 25.06.2014. godine, - Partija III

pdfUgovor broj 00-56/14-25/25

Ugovor o javnoj nabavci usluga servsiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore, usluge, 25.06.2014. godine, - Partija I

pdfUgovor btoj 00-56/14-25/24

Ugovor za nabavku kancelarijskih potrepština za potrebe Skupštine Crne Gore, robe, 18.06.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14-34/6

Ugovor o javnoj nabavci usluga štampanja (sa dizajnom i pripremom) fonografskih zapisa iz 2013. godine i štampa Izvještaja o radu Skupštine Crne Gore za 2013. godinu, usluge, 09.06.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14-16/17

Ugovor o nabavci cvjetnih aranžmana za potrebe Skupštine Crne Gore, robe, 17.04.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14-9/8

Drugi godišnji Ugovor za nabavku goriva za motorna vozila (euro super 98 i euro dizel), roba, 28.03.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14-8/2

Ugovor o nabavci usluge pretplate za agencijski informativni servis, usluge, 27.03.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14-11/6

Ugovor o nabavci usluga servisiranja dva fotokopir aparata marke Canon IR 6001, jednog fotokopir aparata marke Canon IR 1210 i jednog fotokopir aparata marke Canon IR 1510  - PARTIJA I,usluge, 27.03.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14-13/7

Ugovor o nabavci dnevne i nedeljne štampe za potrebe Skupštine Crne Gore, roba, 25.03.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14- 5/6 

Ugovor o nabavci usluga pranja putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore, usluge, 26.03.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14-7/6

Ugovor o nabavci sredstava za higijenu za potrebe Skupštine Crne Gore, roba, 25.03.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14-6/7

Ugovor o nabavci  novogodišnjih paketića, robe, 16.01.2014. godine

pdfUgovor broj 00-56/14-66/8

Ugovor o nabavcki računarske -kompjuterske opreme - partija III, robe, 23.12.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-50/46

Ugovor o nabavcki računarske -kompjuterske opreme - partija II, robe, 23.12.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-50/45

Ugovor o nabavci usluge štampanja (sa dizajnom i pripremom) fonografskih bilježaka iz 2012. godine i štampa Izvještaja o radu Skupštine Crne Gore za period do kraja proljećnjeg zasijedanja u 2013. godini, usluge, 05.12.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-63/16

Ugovor o nabavci telefonske centrale za potrebe Skupštine Crne Gore, robe, 18.11.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-64/6 
Ugovor o nabavci godišnje licence za korišćenje mrežne verzije elektronske zbirke propisa, za potrebe Skupštine Crne Gore, usluge, 21.10.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-62/6
Ugovor o nabavci štampanja istraživačkih radova i zbornika istraživačkih radova - Partija I,usluge 09.10.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-54/16
Ugovor o nabavci usluga snabdijevanja aviokartama u aviosaobracaju, usluge, 30.09.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-53/23
Ugovor o nabavci materijala za posebne namjene za potrebe Skupštine Crne Gore, robe, na datum 27.09.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-58/8
Ugovor o nabavci godišnje licence za Kaspersky Anti-Spam for Linux EEMEA Edition za potrebe Skupštine Crne Gore, usluga, 16.09.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-57/6
Ugovor o nabavci štampanog materijala - Partija III, robe,23.08.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-39/34
Ugovor o nabavci kancelarsjkog materijala - Partija I, robe,23.08.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-39/32
Ugovor o javnoj nabavci birotehničkog materijala - Partija II, robe,19.08.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-39/33
Ugovor o nabavci usluga dopunskog osiguranja poslanika i zaposlenih - Partija II, usluge, 05.08.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-46/9
Ugovor o nabavci usluga kombinovanog kolektivnog osiguranja poslanika i zaposlenih - Partija I, usluge,05.08.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-46/8
Ugovor o nabavci baze časopisa iz oblasti prava, nabavka kolekcije stručnih akademskih knjiga i nabavka kolekcije članaka spoljnopolitičkog sadržaja, za potrebe Skupštine Crne Gore, usluge, 05.08.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-45/6
Ugovor o javnoj nabavci protokolarnih poklona za potrebe Skupstine Crne Gore, robe, 02.07.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-40/6
Ugovor o nabavci vizit karata za potrebe Skupstine Crne Gore, robe, 21.06.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-30/16
Ugovor o nabavci medijskog arhiva - partija II, usluge, 21.06.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-33/18
Ugovor o nabavci videoagenijskih usluga - Partija I, usluge, 21.06.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-33/17
Ugovor o nabavci pružanja usluga hotelskog smjestaja u Podgorici, u hotelima sa cetiri zvjezdice, na godišnjem nivou potreba, usluge, na datum 07.06.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-26/17 
Ugovor o nabavci usluga servisiranja i odrzavanja sluzbenih putnickih motornih vozila Skupstine Crne Gore - Partija I, usluge, na datum 03.06.2013. godine

pdfUgovor broj 00-56/13-21/24 
Ugovor o nabavci usluga servisiranja dva fotokopir aparata marke Canon IR 6001, jednog fotokopir aparata marke Canon IR 1210 i jednog fotokopir aparata marke Canon IR 1510, Partija I, usluge

pdfUgovor broj 00-56/13-29/7 
"Exhana" d.o.o., sa sjedištem u Podgorici
Predmet ovog ugovora je nabavka kancelarijskih potrepština za potrebe Skupštine Crne Gore za 2013.godinu

pdfUgovor broj 00-56/13-22/11 
"Jugopetrol" AD Kotor, sa sjedištem u Kotoru,Trg Mata Petrovića
Predmet ovog ugovora je nabavka goriva za motorna vozila (euro super 98 i euro dizel), prema Pozivu za javno nadmetanje za izbor najpovoljnije ponude za nabavku robe broj 001/2013 od 27. februara 2013. godine i Odluci o izboru najpovoljnije ponude broj 00-56/13-19/12 od 3. aprila 2013. godine i prema ponudin ponuđača br.00-56/13-19/8 od 22.marta 2013.godine

pdfUgovor broj 00-56/13-19/14
"S Press" d.o.o.za distribuciju štampe sa sjedištem u Podgorici
Predmet ovog ugovora je isporuka dnevne i nedjeljne štampe za potrebe Skupštine Crne Gore u 2013.godini

docUgovor broj 00-56/13-2/7 
"Veletex" a.d., sa sjedištem u Podgorici, Cijevna bb
Predmet ovog ugovora je nabavka sredstava za higijenu za potrebe Skupštine Crne Gore za 2013.godinu

docUgovor broj 00-56/13-3/7 
"Smart-consulting" ,sa sjedištem u Podgorici, Ulica Vijenac Danila Kiša br.5
Predmet javne nabavke je nabavka usluga izrade aplikacije za automatizaciju popisa osnovnih sredstava sa pratećim hardverom, odnosno rješenje za popis osnovnih sredstava Skupštine Crne Gore, a koje se sastoji od isporuke programske opreme (softvera) za implementacijom programskog rješenja

docUgovor broj 00-56/13-7/6
"Koljenšić" d.o.o., sa sjedištem u Podgorici, Ulica Ksenije Cicvarić br.18
Predmet ovog ugovora je nabavka usluga pranja putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore do kraja 2013. godine

docUgovor broj 00-56/13-8/8
"Infomont" d.o.o.,sa sjedištem u Podgorici, Ulica Bohinjska 1A
Predmet ovog ugovora je nabavka usluge pretplate za agencijski informativni servis

docUgovor broj 00-56/13-10/9
"Cvjetni kutak" d.o.o., sa sjedištem u Podgorici, Ul Bokeška 18
Predmet ovog ugovora je nabavka cvijetnih aranžmana za potrebe Skupštine Crne Gore u 2013.godini

docUgovor broj 00-56/13-9/9 
"Globex" d.o.o.,sa sjedištem u Podgorici, Ulica Kralja Nikole 101
Predmet ovog ugovora je nabavka usluga obezbjeđivanja direktih prenosa sjednica Skupštine Crne Gore na internetu (live streaming)

docUgovor broj 00-56/13-10/8
"Lovćen" osiguranje a.d., sa sjedištem u Podgorici
Predmet ovog ugovora je nabavka usluga neživotnog osiguranja – osiguranje, registracija i tehnički pregled vozila Skupštine Crne Gore

docUgovor broj 00-56/13-18/10