pdfPoziv broj 003/2015

Poziv broj 003/2015 za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga prevoza učenika u slobodnom prevozu, USLUGE, 22.04.2015.

pdfPoziv 002/2015

Poziv broj 002/2015 za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga servisiranja I održavanja službenih putničkih motornih vozila USLUGE, 07.04.2015.

pdfPoziv 001/2015

Poziv broj 001/2015 za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku tri nova putnička motorna vozila, ROBA, 30.03.2015

pdfPoziv 010/2014 

Poziv za izbor putničke agencije za pružanje usluga snabdijevanja aviokartama u avio saobraćaju, usluge, 16.07.2014. godine.

pdfPoziv 009/2014

Poziv broj 009/2014 za otvreni postupak javne nabavke za nabavku usluga štampanja flajera (sa dizajnom, prelomom i pripremom za štampu),  stampanja istraživačkih radova i zbornika istraživačkih radova (sa dizajnom, prelomom i pripremom za štampu) i koričenje originala službenih listova i originala međunarodnih ugovora, po partijama, usluge, 11.07.2014. godine.

pdfPoziv 008/2014

Poziv za otovreni postupak javne nabavke za nabavku kancelarijskog, birotehničkog i štampanog materijala, po partijama, robe, 23.06.20104. godine.

pdfPoziv 007/2014

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku četiri nova putnička motorna vozila, robe, 04.06.2014. godine.

pdfPoziv 006/2014

 Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 006/2014 za nabavku usluga medijskog arhiva, usluge, 16.05.2014. godine.

pdfPoziv 005/2014

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 005/2014 za nabavku usluga hotelskog smještaja u Podgorici, u hotelu sa četiri zvjezdice, na godišnjem nivou potreba, usluge, 23.04.2014. godine.

pdfPoziv 004/2014

Poziv za otovreni postupak javne nabavke za nabavku kompjuterske-računarske opreme broj 004-2014, robe, 16.04.2014. godine.

pdfPoziv 003/2014

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku četiri nova putnička motorna vozila niže srednje klase, robe, 11.04.2014. godine

pdfPoziv 002/2014
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore, po partijama, usluge, 12.03.2014. godine.

pdfPoziv 001/2014
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga pružanja video agencijskih usluga, usluge, 11.03.2014. godine

pdfPoziv 010/2013
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 010/2013 za nabavku i montažu električne stepenišne sklopive platforme za potrebe osoba sa invaliditetom za unutrašnju ugradnju kao i pokretne i sklapajuće rampe, robe, 21.11.2013. godine.

pdfPoziv 007/2013
Izmijenjeni Poziv 007/2013 za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku racunarske-kompjuterske opreme, po partijama, robe, 05.09.2013. godine.

pdfPoziv 009/2013
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke usluga štampanja istraživačkih radova i zbornika istraživačkih radova i koričenje originala službenih listova i originala međunarodnih ugovora, po partijama

pdfPoziv 008/2013
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke za izbor putničke agencije za pružanje usluga snabdijevanja aviokartama u aviosaobraćaju

pdfPoziv 007/2013
Poziv za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku kompjuterkse-računarske opreme,po partijama

pdfPoziv 006/2013
Nabavka kancelarijskog, birotehnickog i stampanog materijala, po partijama

pdfPoziv 005/2013
Otvoreni postupak javne nabavke za pružanje videoagencijskih usluga i usluga medijskog arhiva

pdfPoziv 004/2013
Nabavka usluga hotelskog smještaja

pdfPoziv 003/2013
Otvoreni postupak javne nabavke izbora putničke agencije za pružanje usluga snabdijevanja aviokartama u avio saobraćaju

pdfPoziv 002/2013
Nabavka usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila Skupštine Crne Gore, po partijama

pdfPoziv 001/2013
Nabavka goriva za motorna vozila (euro super 98 i euro dizel)

pdfPoziv 008/2012
Nabavka računarske – kompjuterske opreme

pdfPoziv 007/2012
Zakup poslovnog prostora

pdfPoziv 006/2012
Održavanje i servisiranje motornih vozila

pdfPoziv 005/2012
Nabavka kancelarijskog, birotehničkog i štampanog materijala, po partijama

pdfPoziv 004/2012
Nabavka usluge hotelskog smještaja u Podgorici u hotelima sa četiri zvjezdice 

pdfPoziv 003/2012
Nabavka goriva za motorna vozila

pdfPoziv 002/2012
Nabavka video agencijskih usluga

pdfPoziv 001/2012
Nabavka usluga snabdijevanja aviokartama u aviosaobraćaju