petak, 08 decembar 2017 12:54

Predsjednik Skupštine otvorio XIX Cetinjski parlamentarni forum

  • Demokratija je u civilizaciji vjerovatno pojam koji izaziva najviše povjerenja, ali i nepovjerenja. Danas je dobila konkurenta: o medijima se govori, polemiše i diskutuje sa istim žarom kao o demokratiji. Demokratija i masovni mediji su prijeko potrebni jedno drugom, kao opozicija i pozicija. U tom sukobu, kao u velikom prasku, nastaje novi svijet i nova ideja. Prije svega zahvaljući informaciji – rekao je predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović danas na otvaranju 19. Cetinjskog parlamentarnog foruma (CPF) na temu „Parlament i masovne komunikacije“.

Brajović je naglasio da danas posredstvom prije svega masovnih medija, stručna i laička javnost svakog dana preispituje da li su izabrani predstavnici građana ostvarili demokratske zahtjeve i ocijenio da u slučaju negativnog odgovora stiže kazna na izborima: 

  • Upravo u tom sistemu rada, valorizacije, preispitivanja i na kraju odgovornosti, leže osnovni principi demokratije, ili odbrana demokratije. No, kao u svakom demokratskom društvu, naše mišljenje ne dijele svi. A imaju svoje instrumente da to kažu slobodno i javno. To su prije svega masovni mediji. Što jeste elementarno pravo svakog građanina, kao i svakog medija da bira svoj kurs i opredjeljenje. To je nezaobilazni uslov za vladavinu prava.

Predsjednik Skupštine je takođe naglasio da demokratija nije slovo na papiru, ali jeste govor transparentnosti i odlučnosti da svaki građanin glasanjem i kroz učešće u vladinom i civilnom sektoru utiče na sprovođenje osnovnih demokratskih principa i zaključio:

  • Ne treba se zanositi konsenzusom, ali njemu treba težiti. Time se vraćamo na osnovne demokratske principe da je suština napretka u dijalogu, u participaciji manjine u demokratiji većine. Ako ne u odlučivanju a ono u preispitivanju i javnoj raspravi o svim mogućim vidovima odlučivanja i djelovanja koji su neophodni za egzistenciju i blagostanje jedne zajednice – rekao je na kraju svog izlaganja predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović.

U diskusiji koja se održava u Ministarstvu kulture na Cetinju, tokom dva panela „Demokratija u digitalno doba“ i „Istina u vrijeme postistine“ učestvuju poslanici zemalja regiona i Crne Gore, predstavnici medija i NVO, kao i eminentni stručnjaci iz oblasti komunikologije, uz prisustvo diplomatskog kora i studenata odgovarajućih fakulteta.

Na kraju Cetinjskog parlamentarnog foruma predviđeno je usvajanje Zajedničke izjave učesnika.

Povodom CPF, u Ministarstvu kulture na Cetinju otvorena je izložba slika Likovna zbirka Skupštine Crne Gore, koju će građani Prijestonice i njihovi gosti moći da pogledaju do 18. decembra. 

Cetinjski parlamentarni forum predstavlja autohtonu regionalnu inicijativu parlamentarne saradnje zemalja Jugoistočne Evrope na putu evropskih integracija i važan je vid podsticanja i promovisanja parlamentarnog dijaloga između zemalja regiona.

 

Integralno uvodono izlaganje predsjednika Brajovića
youtube         
cloud   
 
Kadrovi - CPF
youtube       
cloud