petak, 08 decembar 2017 15:56

Usvojena Zajednička izjava CPF

Na XIX Cetinjskom parlamentarnom forumu, na temu „Parlament i masovne komunikacije’’ održanom 7. i 8. decembra 2017. godine koji je organizovala Skupština Crne Gore, usvojena je sljedeća:

ZAJEDNIČKA IZJAVA

 

  • Učesnici CPF pozdravljaju svaki vid komunikacije koji za cilj ima unaprjeđenje parlamentarne saradnje, kao i saradnje između parlamenata i građana čiji izbor predstavljaju.
  • Iskazan je značaj uključivanja medija i nevladinih organizacija u rad CPF, kroz njihov doprinos debati i zaključcima.
  • Postignuta je saglasnost da je za demokratski rad parlamenata od velikog značaja transparentnost rada i dostupnost svih relevantnih informacija građanima.
  • Prepoznato da masovne komunikacije imaju važnu ulogu u većem uključivanju građana u politiku i demokratske procese u cjelini.
  • Prepoznat je značaj digitalnih medija kroz njihovu dostupnost u informisanju, uključivanju, razumjevanju, izgradnji povjerenja između građana i institucija.
  • Konstatovano je da u interakciji sa građanima, kanali komunikacije - nezavisno od toga da li je riječ o novim ili tradicionalnim medijima – imaju ključnu ulogu.
  • Svi učesnici su saglasni da odgovornost za istinito, objektivno i blagovremeno informisanje snose kako donosioci odluka, tako i svi drugi akteri tog procesa u kome civilni sektor i mediji imaju krucijalnu ulogu. 

 

pdfZajednička izjava - CPF

cloud