Na pitanja učesnica odgovarali predstavnici/ce Vlade Crne Gore

ponedjeljak, 04 decembar 2017 11:28

Sedmo zasijedanje “Ženskog parlamenta”

Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ivan Brajović otvoriće Sedmo zasijedanje “Ženskog parlamenta”, u srijedu 6. decembra 2017. godine, sa početkom u 11 sati

Ovogodišnje zasijedanje posvećeno je realizaciji aktivnosti o potrebi većeg uključivanja žena u javni i politički život, kao i uključivanje mladih pripadnica nacionalnih manjina i Romkinja kako bi se osnažile za bavljenje politikom, što je i prepoznato u Akcionom planu za poglavlje 23, koji je usvojila Vlada.

Strana 2 od 2