Odbor podnio amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Odbor razmotrio više amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Razmotren Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

Razmotren Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o finansiranju upravljanja vodama

Strana 1 od 13