Razgovarano o učešću žena na crnogorskoj političkoj sceni i njihovom generalnom položaju

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, održala je danas sastanak sa predstavnicama Evropske  mreže organizacija za nadgledanje izbora (ENEMO).

petak, 26 jun 2020 13:33

Održan Četvrti sastanak HUGEN-a

Onlajn sastanku predsjedavala Nada Drobnjak

Konsultativno saslušanje na temu „Rodni aspekti mjera preduzetih tokom pandemije virusa kovid-19”

Usvojen Plan rada Odbora za 2020. godinu

Izložba je organizovana povodom Dvanaestog zasijedanja Ženskog parlamenta

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, govorila je danas na otvaranju Regionalne konferencij Dani dijaloga, koja se održana u Budvi, 27. i 28. februara

Usvojen Izvještaj o radu Odbora za 2019. godinu

Strana 1 od 13