Tema: „Parlamenti u vrijeme pandemije“

Sastanak Upravljačkog odbora Mreže odbora za ljudska prava i rodnu ravnopravnost Zapadnog Balkana (HUGEN) održaće se putem video veze