Utvrđen amandman na Predlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Odbor razmotrio amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Odbor razmotrio tri tačke dnevnog reda

Razmotren Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Razmotreni amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Odbor razmotrio dvije tačke dnevnog reda

Odbor razmotrio dvije tačke dnevnog reda

Održano konsultativno saslušanje ministra zdravlja Kenana Hrapovića

Strana 1 od 14