Posjeta je organizovana u okviru programa “Otvoreni parlament”

Posjeta je organizovana u okviru projekta „Otvoreni parlament"

Posjeta je organizovana okviru programa“Otvoreni parlament”

U posjeti koja se organizuje u okviru programa “Otvoreni parlament” učestvuje 40 mladih iz 15 zemalja

Posjeta je realizovana u okviru programa „Otvoreni parlament”

Osnovci upoznati sa načinom rada crnogorskog parlamenta

Strana 1 od 3