Razmotreni amandmani na Predlog zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore i Predlog zakona o medijima

Odbor podržao amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

Konsultativno saslušanje kandidata za članove Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika

Održano konsultativno saslušanje na temu: „Izazovi u oblasti reforme pravosuđa i javne uprave i dalja izgradnja bilansa rezultata“

Razmotren Godišnji izvještaj o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2019. godinu

Strana 1 od 16