Razmotrena Informacija Uprave policije o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u 2019. godini

srijeda, 25 decembar 2019 12:30

Odbor za antikorupciju održao 28. sjednicu

Održano konsultativno saslušanje

srijeda, 04 decembar 2019 12:22

Odbor za antikorupciju održao 27. sjednicu

Izabran zamjenik predsjednika Odbora

srijeda, 20 novembar 2019 13:23

Održana 26. sjednica Odbora za antikorupciju

Održano konsultativno saslušanje

srijeda, 13 novembar 2019 14:24

Održana 25. sjednica Odbora za antikorupciju

Odlučeno da se održi konsultativno saslušanje na temu: „Izmjene Zakona o sprječavanju korupcije i Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja”

Utvrđen Predlog odluke o izboru pet kandidata za izbor članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Odbor za antikorupciju shodno članu 85 i 105 Zakona o  sprječavanju korupcije( Službeni list CG“ br. 53/14, od 19.12.2014. godine), upućuje:

Odbor za antikorupciju je prihvatio Izvještaj Komisije za sprovođenje postupka izbora članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije od 31. maja 2019. godine i donio Odluku o raspisivanju ponovljenog javnog konkursa za izbor pet članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije.

Strana 1 od 3