petak, 12 april 2019 19:39

Učešće Srednje ekonomske škole „Mirko Vešović” u edukativnom programu Demokratskih radionica

Učenici drugog i četvrtog razreda Srednje ekonomske škole „Mirko Vešović“ učestvovali su u edukativnom programu Demokratske radionice „Barbara Pramer“, kroz realizaciju radionice na temu „Demokratija i parlament“.

Kroz navedenu radionicu, učesnici su imali priliku da izrađuju novine u kojima su predstavili stečena znanja o demokratiji, specifično kroz podteme uloga i djelovanje aktivnih građana, podjela vlasti i proces donošenja zakona u Skupštini Crne Gore.

Učenici u okviru redovne i izborne školske nastave imaju pravnu grupu predmeta, tj. predmete kroz koje uče o osnovama prava, Ustavu, državnom uređenju Crne Gore, pravima građana i drugim relevantnim temama. Time bi se učešće na Demokratskim radionicama moglo nazvati produženi čas održan van školske klupe a u saradnji Edukativnog centra Skupštine Crne Gore i Srednje ekonomske škole „Mirko Vešović“.

U okviru radionice, realizovan je i obilazak prostorija Skupštine gdje su se učesnici na licu mjesta upoznali sa načinom rada, nadležnostima i istorijatom institucije. Ovom prilikom, grupi se obratio i učenike pozdravio generalni sekretar Skupštine Crne Gore, Aleksandar Jovićević.