ponedjeljak, 07 oktobar 2019 18:59

Demokratske radionice

Družili smo se sa zamjenicom generalnog sekretara Marijom Mirjačić

Danas je u posjeti Demokratskim radionicama „Barbara Pramer” bila  Marija Mirjačić, zamjenica generalnog sekretara Skupštine Crne Gore.

Radionica je realizovana na temu „Demokratija i parlament“. U razgovoru sa gošćom, učenici IVb osnovne škole „Milorad Musa Burzan” iz Podgorice, proveli su punih četiri sata postavljajući pitanja, tražeći dodatna pojašnjenja i sami iznoseći svoja mišljenja i ideje. Razgovarali su o aktivnim građanima u demokratiji, objašnjavali šta su to izbori, a jedna od tema bila je i uloga poslanika u Skupštini Crne Gore.

Učenike je zanimalo da znaju koji su to zakoni o kojima se raspravlja u Skupštini Crne Gore, a iz oblasti su dječijih prava, zašto su važni izbori, šta rade poslanici i poslanice, kao i kako je gošćin posao u vezi sa poslom poslanika i poslanica.

U kreativnoj atmosferi, koju odlikuje dinamičan i vrijedan rad, mali novinari su kreirali svoje članke, koji su na kraju radionice pretočeni u 869. broj dječijih novina, koji će se naći na internet stranicama demokratskih radionica.

Demokratske radionice „Barbara Pramer” su edukativni program Skupštine Crne Gore, namijenjen osnovnoškolskoj populaciji uzrasta 8-15 godina. U osmoj školskoj godini realizacije programa, približavamo se brojki od 30 000 učesnika iz 124 osnovne škole iz cijele Crne Gore.