ponedjeljak, 09 decembar 2019 15:08

Edukativni centar Skupštine Crne Gore organizovao sastanak sa predstavnicima osnovnih škola

Doprinos programu Demokratskih radionica „Barbara Pramer“

Edukativni centar Skupštine Crne Gore organizovao je danas, u Skupštini Crne Gore, sastanak sa direktorima, nastavnicima, pedagozima i psiholozima više crnogorskih osnovnih škola, koji su dali značajan doprinos progamu Demokratskih radionica „Barbara Pramer“, kako učestvujući na radionicama, tako i afirmišući program među učenicima, ali i među kolegama i roditeljima.

Otvarajući skup, predsjednik Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Radule Novović, naglasio je da smo često u prilici da čujemo da ulaganje u obrazovni sistem predstavlja najbolju investiciju za budućnost i da ništa tako direktno ne određuje budućnost jedne zemlje, kao vještine, znanja i vrijednosti koje mladi ljudi stiču i prihvataju kroz obrazovanje, a koje zatim ugrađuju u njen razvoj i napredak. Obraćajući se prisutnima, podsjetio je da predstavnici obrazovnog sistema u Crnoj Gori imaju važnu ulogu u socijalizaciji djece i mladih, koji predstavljaju buduće pokretače društvenih promjena, u savremenom crnogorskom društvu.

Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Aleksandar Jovićević, koji se takođe obratio prisutnima, istakao je da program Demokratskih radionica nudi moderan i interaktivan pristup, pružajući učenicima priliku da, možda i po prvi put, pripremaju medijske priloge za novine, radio i video, što je još jedna dodata vrijednost programa i zaštitni znak radionica. Obraćajući se prisutnima, generalni sekretar je istakao da su za uspjeh i dalji razvoj demokratskih radionica, podrška i sugestije nastavnika i nastavnog osoblja dragocjeni, budući da je njihov dosadašnji doprinos u realizaciji i promociji ovog programa nemjerljiv.

Pomoćnica generalnog sekretara Nataša Komnenić se, takođe, zahvalila predstavnicima škola na njihovom doprinosu dosadašnjem uspjehu programa i istakla da je sastanak dobra prilika za razmatranje mogućnosti za dalji razvoj pojedinih aspekata edukativnog programa Demokratske radionice „Barbara Pramer” i, posebno, uloge nastavnog osoblja u njemu. Govoreći o statistici i učešću u programu, šefica Edukativnog centra Milica Nikolić Jokić podsjetila je da su Demokratske radionice „Barbara Pramer“ ušle u osmu školsku godinu od početka realizacije, oktobra 2012. godine, te da se sa ponosom može istaći da je program do sada okupio preko 30.000 učesnika u radionicama, iz 125 crnogorskih osnovnih škola i svih crnogorskih opština, te da su programu značajan doprinos dali i nastavnici koji su pratili djecu na radionicama, i velikim dijelom omogućili da program bude uspješan i prepoznat u školskoj zajednici. Njih je od početka programa do danas bilo preko 1800.

Tokom sastanka, nastavnici su ukazali na primjere dobre prakse koji se iz učionice mogu prenijeti na program, kao i primjere dobre prakse koji su primjenjivi i u formalnom obrazovnom sistemu, te pohvalili pristup u radu sa djecom na radionicama i dali konkretne predloge kako zajednički možemo unaprijediti program.

Program Demokratske radionice "Barbara Pramer" je program građanskog obrazovanja za učenike osnovnih škola, uzrasta 8 do 15 godina,  koji se u Skupštini Crne Gore realizuje od oktobra 2012. godine, a nastao je kroz saradnju austrijskog i crnogorskog parlamenta.