petak, 28 april 2017 15:02

Održana 1000. demokratska radionica

Danas je u Kotoru sa učenicima OŠ „Njegoš“ održana 1000. radionica u sklopu edukativnog programa Skupštine Crne Gore - Demokratske radionice „Barbara Pramer“.

Program je od početka realizacije, u oktobru 2012. godine, pa do danas, okupio 22376 učesnika iz 118 crnogorskih škola, sa teritorije svih crnogorskih opština.

Na radionicama su, takođe, učestvovali i učenici jedne internacionalne škole iz Podgorice, osnovne škole iz Republike Češke, srednje škole iz Velike Britanije, Srednje vjerske škole iz Podgorice, kao i polaznici English Microscolarship Access programa iz Nikšića. Pored navedenih škola, učešće su uzeli i poslanici, domaći i strani zvaničnici, kao i drugi gosti.

Takođe, u školama iz jedanaest crnogorskih opština, u sklopu ovog programa je do sada održano i 36 mobilnih radionica.

Radionice se održavaju na tri teme: „Demokratija i parlament“, „Evropska unija“ i „Ljudska prava“ tokom cijele školske godine - svakog radnog dana u prijepodnevnom terminu, a pojedinim danima i u popodnevnom terminu.