četvrtak, 01 jun 2017 15:05

Poslanik Luiđ Škrelja posjetio Demokratske radionice

Poslanik Luiđ Škrelja posjetio je danas Demokratske radionice i razgovarao sa učenicima VIb OŠ „Meksiko” iz Bara.

Učenike je zanimalo da čuju kakav je posao poslanika i šta on sve podrazumijeva, zbog čega su važni izbori u jednoj demokratiji, kao i šta može da poruči djeci.

Poslanik Škrelja je rekao da je posao poslanika odgovoran i zahtijevan, ali i da pruža satisfakciju jer omogućava onome ko radi taj posao da donosi važne odluke u korist građana. Istakao je da je zadovoljan što je učestvovao u donošenju nekih od najvažnijih odluka i akata za našu državu.

U razgovora sa učenicima poslanik Škrelja je naglasio da poslanik - kao predstavnik naroda, treba biti svjestan ukazanog povjerenja koje mu građani daju na izborima.

Takođe je poručio, da su izbori važni u demokratiji, jer predstavljaju glas naroda, kao i da bi svi trebalo da radimo na unapređenju demokratije.

Na kraju posjete, poslanik je uputio poruku učenicima – da je važno da sami izaberu svoj put, budu istrajni na njemu i da nikada ne odustaju od onoga što im se čini ispravnim.

Demokratske radionice „Barbara Pramer“ su edukativni program Skupštine Crne Gore, u okviru kojeg djeca osnovnoškolskog uzrasta, na četvoročasovnoj radionici, stiču znanja o parlamentarnoj demokratiji, funkcionisanju parlamenta, donošenju i primjeni zakona i drugim temama iz oblasti građanskog obrazovanja.

Galerija