četvrtak, 30 jul 2020 17:23

Održana 92. sjednica Administrativnog odbora

Data saglasnost na Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj  organizaciji i sistematizaciji Službe Skupštine

 Administrativni odbor Skupštine Crne Gore 26. saziva,  na danas održanoj 92. sjednici, dao je saglasnost na Predlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe Skupštine Crne Gore, broj 00-32-5/20-49/1 od 15. juna 2020. godine, sa usvojenim zaključcima.

U radu sjednice, u svojstvu predlagača akta, saglasno članu 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, učestvovao je generalni sekretar Skupštine Crne Gore Aleksandar Jovićević sa saradnicima.

Administrativni odbor je takođe utvrdio Predlog odluke o imenovanju jednog zamjenika člana Državne izborne komisije iz reda Demokratske Crne Gore i odlučio da Skupštini Crne Gore predloži da za zamjenika člana Državne izborne komisije imenuje Balšu Srdanovića, advokata iz Podgorice.