srijeda, 10 april 2019 16:25

Odbor za antikorupciju održao 16. sjednicu

Na danas održanoj 16. sjednici, Odbor za antikorupciju je razmatrao Izvještaj o radu Agencije za sprječavanje korupcije za 2018. godinu, u prisustvu ovlašćenih predstavnika predlagača i nakon sprovedene rasprave, Odbor je većinom glasova predložio Skupštini da prihvati ovaj izvještaj.
Odbor je obrazovao Komisiju za sprovođenje izbora članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, koju saglasno članu 85 stavu 4 Zakona o sprječavanju korupcije čine predstavnici Skupštine Crne Gore, Sudskog savjeta i Tužilačkog savjeta, kao i član iz reda nevladinih organizacija, saglasno članu 85 stavu 5 Zakona o sprječavanju korupcije, nakon sprovedenog javnog poziva. 
Odbor za antikorupciju je shodno članu 85 i 105 Zakona o  sprječavanju korupcije,  raspisao Javni konkurs za izbor članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije. Predmet javnog konkursa je prijava kandidata za izbor članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije. Savjet ima pet članova i bira ih Skupština Crne Gore, na predlog Odbora za antikorupciju. Članovi se biraju na period od četiri godine, a mogu biti birani najviše dva puta.