srijeda, 19 jun 2019 15:30

Odbor za antikorupciju nastavio 18. sjednicu

Odbor za antikorupciju je prihvatio Izvještaj Komisije za sprovođenje postupka izbora članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije od 31. maja 2019. godine i donio Odluku o raspisivanju ponovljenog javnog konkursa za izbor pet članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije.