srijeda, 19 jun 2019 15:38

Ponovljeni javni konkurs za izbor pet članova Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije

Odbor za antikorupciju shodno članu 85 i 105 Zakona o  sprječavanju korupcije( Službeni list CG“ br. 53/14, od 19.12.2014. godine), upućuje: