srijeda, 13 novembar 2019 14:24

Održana 25. sjednica Odbora za antikorupciju

Odlučeno da se održi konsultativno saslušanje na temu: „Izmjene Zakona o sprječavanju korupcije i Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja”

Na danas održanoj sjednici Odbora za antikorupciju jednoglasno je odlučeno da se, na osnovu člana 73 Poslovnika Skupštine Crne Gore, 20. novembra 2019. godine, održi konsultativno saslušanje na na temu: Izmjene Zakona o sprječavanju korupcije i Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja”.

Sjednici će prisustvovati - predsjednik Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, direktor Agencije za sprječavanje korupcije, predstavnik Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, predstavnik Instituta Alternativa, predstavnik Građanske alijanse i predstavnik Centra za demokratsku tranziciju.