srijeda, 20 novembar 2019 13:23

Održana 26. sjednica Odbora za antikorupciju

Održano konsultativno saslušanje

Odbor za antikorupciju je, na današnjoj sjednici, održao  konsultativno saslušanje na temu: „Izmjene Zakona o sprječavanju korupcije i Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja“.

Na sjednici su pored članova Odbora za antikorupciju i predsjednika Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije Momčila Radulovića uzeli učešće i zainteresovani poslanik Boris Mugoša, kao i predstavnici civilnog sektora: Instituta alternativa Stevo Muk, Građanske alijanse Zoran Vujičić, Centra za demokratsku tranziciju Milica Kovačević i predstavnik Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore Igor Pavićević.