ponedjeljak, 25 novembar 2019 14:54

Održana 95. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržan Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Na danas održanoj sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio je i odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Odbor je, takođe, razmotrio i odlučio da predloži Skupštini da usvoji predloge finansijskih planova sa planovima rada za 2020. godinu pet nezavisnih regulatornih tijela, i to: Agencije za elektronske medije, Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Agencije za nadzor osiguranja, Agencije za ljekove i medicinska sredstva i Komisije za tržište kapitala.