srijeda, 27 novembar 2019 13:03

Održana 96. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržana četiri predloga zakona

Na danas održanoj sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio je i odlučio da predloži Skupštini da usvoji: Predlog zakona o kreditnim institucijama, Predlog zakona o sanaciji kreditinih institucija, Predlog zakona o zaštiti depozita i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji banaka. U skladu sa članom 148 Poslovnika Skupštine, a polazeći od sugestija predstavnika predlagača, Odbor je odlučio da podnese više amandmana na navedene predloge zakona, koji će biti sadržani u izvještajima Odbora.

Odbor je, takođe, razmotrio i odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog finansijskog plana sa Planom rada Regulatorne agencije za energetiku za 2020. godinu.