petak, 29 novembar 2019 15:13

Održana 97. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržan Predlog zakona o javnim nabavkama 

Na danas održanoj sjednici, Odbor je razmotrio i odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o javnim nabavkama. Takođe, Odbor je, u skladu sa članom 148 Poslovnika Skupštine odlučio da podnese dva amandmana na Predlog zakona o javnim nabavkama, koji su, nakon što ih je predstavnica predlagača prihvatila, postali sastavni dio teksta Predloga zakona.