utorak, 23 jun 2020 20:33

Održana 118. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Razmotreni amandmani

Na danas održanoj 118. sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio je dva amandmana (33/20-3/3), koji su na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2020. godinu, podnijeli poslanici: Predrag Sekulić, Branko Čavor i Jovanka Laličić. Imajući u vidu da je predstavnik predlagača zakona prihvatio navedene amandmane, Odbor je, nakon izjašnjavanja sa sedam glasova „za“, konstatovao da su isti postali sastavni dio teksta Predloga zakona.

 Odbor je, takođe, nakon izjašnjavanja sa sedam glasova „za“, odlučio da predloži Skupštini da, povodom usvajanja Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Budžetu Crne Gore za 2020. godinu, usvoji zaključak. Predstavnik predlagača zakona prihvatio je navedeni zaključak.

Odbor je razmotrio i amandman (00-72/20-25/3), koji su na Predlog odluke o izmjenama Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2020. godinu, podnijeli poslanici: Predrag Sekulić, Branko Čavor i Jovanka Laličić. Predstavnik predlagača odluke prihvatio je navedeni amandman, a Odbor je, nakon izjašnjavanja sa sedam glasova „za“, konstatovao da je  isti postao sastavni dio teksta Predloga odluke.