ponedjeljak, 06 jul 2020 16:00

Održana 120. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Konsultativno saslušanje

Na 120. sjednici Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, održano je konsultativno saslušanje na temu: „Pitanja sprovođenja moratorijuma na otplatu kreditnih obaveza građana Crne Gore i uloga Centralne banke Crne Gore u ovom procesu.“

Saslušanju su, ispred Centralne banke Crne Gore, prisustvovali: Radoje Žugić, guverner, Miodrag Radonjić, viceguverner i Zorica Kalezić, viceguvernerka Centralne banke Crne Gore (CBCG).

Guverner CBCG u uvodnom obraćanju, između ostalog, upoznao je Odbor sa aktivnostima CBCG u prvom polugodištu 2020. godine, sa fokusom na aktivnosti koje su preduzimane u periodu pandemije COVID 19.

Tokom saslušanja članovi Odbora bili su u prilici da dobiju informacije o: uvođenju produžetka perioda povrata sredstava, tzv. moratorijuma; iznosu sredstava i broju korisnika koji su iskoristili mogućnost odlaganja plaćanja kreditnih obaveza; iznosu obračunatih kamata na kredite koji su obuhvaćeni moratorijumom; aktivnostima CBCG sa međunarodnim finansijskim institucijama; odnosu aktivne i pasivne kamatne stope kod poslovnih banaka; iznosu provizija kod poslovnih banaka; broju zaposlenih u bankarskom sektoru; iznosu prosječne kamatne stope; likvidnosti banaka i mjerama koje se mogu preduzeti ukoliko bi došlo do značajnijeg pogoršanja ukupne ekonomske perspektive i nepredvidivosti u vezi sa pandemijom COVID 19 i dr.