utorak, 21 jul 2020 14:38

Održana 122. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Razmotrena dva izvještaja

Na danas održanoj sjednici, Odbor je razmotrio i konstatovao da se upoznao sa Izvještajem o radu Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore a.d. za 2019. godinu sa finansijskim iskazima i Izvještajem nezavisnog revizora za 2019. godinu i Izvještajem o izvršenoj kontroli izvedenih radova i nivoa investicija u skladu sa investicionim projektom „Portonovi“ – Kumbor, Herceg Novi, za 2019. godinu.