ponedjeljak, 27 jul 2020 12:45

Održana 123. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržana dva predloga zakona

Na danas održanoj sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio je i odlučio je da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eneretici i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici, najavljeno je podnošenje amandmana.

Takođe, Odbor je razmotrio i odlučio da, u skladu sa članom 137 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, nadležnom radnom tijelu – Odboru za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, dostavi mišljenje o Predlogu zakona o inovacionoj djelatnosti i Predlogu zakona o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija, sa aspekta uticaja predloženih rješenja na budžet države.