srijeda, 29 jul 2020 12:31

Održana 124. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Razmotreni amandmani

Na danas održanoj sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio je osam amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici i dva amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, koje su podnijeli poslanici: Predrag Sekulić, Branko Čavor i Jovanka Laličić.

Nakon prihvatanja amandmana od strane predstavnika predlagača, Odbor je konstatovao da su amandmani postali sastavni dio teksta predloga navedenih zakona.