četvrtak, 14 maj 2020 15:07

Održana 72. sjednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Na danas održanoj 72. sjednici, članovi Odbora za međunarodne odnose i iseljenike razmotrili su i jednoglasno podržali prijedlog da Dragica Ponorac bude izvanredna i opunomoćena ambasadorka Crne Gore u Ukrajini, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Kijevu.

Predsjednik Odbora Andrija Nikolić osvrnuo se na impresivnu biografiju gospođe Ponorac, te izrazio uvjerenje da će ambasadorka predstavljati Crnu Goru u njenom najboljem interesu, kao što je to činila i tokom prethodnih diplomatskih misija.

O pozitivnom mišljenju o Dragici Ponorac, Odbor će u najkraćem roku informisati Predsjednika Crne Gore.

Takođe, Odbor je donio odluku o produžetku angažmana stručnog konsultanta.