petak, 15 maj 2020 14:43

Održana 73. sjednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Podržan predlog da Vladimir Beratović bude izvanredni i opunomoćeni ambasador Crne Gore u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske

Na danas održanoj 73. sjednici, članovi Odbora za međunarodne odnose i iseljenike razmotrili su i jednoglasno podržali predlog da Vladimir Beratović bude izvanredni i opunomoćeni ambasador Crne Gore u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Londonu.

Predsjednik Odbora Andrija Nikolić ukazao je da je ekonomska diplomatija jedan od prioriteta crnogorske vanjske politike i osvrnuo se na bogato iskustvo g. Beratovića na liderskim pozicijama u izvršnom menadžmentu kompanija u vlasništvu inostranih investitora, koje će mu značajno pomoći u predstojećem diplomatskom angažmanu.

O pozitivnom mišljenju o Vladimiru Beratoviću, Odbor će u najkraćem roku informisati Predsjednika Crne Gore.