četvrtak, 16 jul 2020 18:39

Održana 108. sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Odbor podržao amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

Na danas održanoj 108. sjednici, Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu podržao je amandmane Odbora (4) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima.