Poslanik Miloš Nikolić - član Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, sastaće se, 11. aprila 2017. godine, sa delegacijom SIGMA (Podrška unapređenju sistema državne uprave u zemljama Istočne i Centralne Evrope), koja sprovodi ocjenu funkcionisanja javne uprave u Crnoj Gori.

Usvojen Godišnji izvještaj i Plan rada Odbora

Razmotren Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu

Razmotrene dvije tačke dnevnog reda

Strana 16 od 16